De flesta som reser med Roslagsbanan har säkert sett de moderna tåg som köpts in från schweiziska Stadler susa förbi under sina testkörningar.

Dessa har pågått sedan det första tåget levererades 2020.

"Vi som pendlare undrar hur länge vi skall vänta på att de nya tågen sätts i trafik. Något är knas", skriver en resenär i mejl.

Beskedet var från början att modell x15p, som tågen heter, skulle vara i trafik redan i höstas. Nu är svarar SL att testkörningen ännu pågår och att det inte går att säga när den är klar.

Och skälen som anges är desamma som tidigare.

– De här tågen går på smalspårig järnväg och alla tester måste göras på Roslagsbanan, säger Claes Keisu på SL:s pressavdelning. Allt måste dubbelkollas. Varje tekniskt fel, hur litet det än är, innebär att leverantören dels behöver åtgärda det, dels uppdatera handböcker och dokumentation för fordonsunderhåll, förarutbildning, och så vidare. Den processen gör att allt tar lite extra tid.

De förutsättningarna var ju kända sedan tidigare. Varför sa ni då att tågen skulle vara klara 2022?

– Det kan jag inte svara på men när det gäller tågtrafik måste allt vara kollat och dubbelkollat. Men varje gång vi uppdaterar informationen är det en krånglig process mellan trafikutövaren, tillverkaren och trafikförvaltningen.