Slutbollat. De två fotbollsklasserna som är kvar får gå klart på Tallbackaskolan, men inga nya elever kommer att antas. Foto: Claudio Britos

AIK:s fotbollsprofil läggs ned – "Uppgivet"

Det var rusning till AIK:s fotbollssatsning på Skytteholmsskolan när den startade 2019. Nu läggs verksamheten ned.

  • Publicerad 05:15, 19 sep 2022

I min värld är det här en skolfråga, inte en fotbollsfråga.

Mitt i Solna rapporterade förra hösten om elevflykten från AIK:s fotbollsklasser.

I samband med att eleverna flyttades från Skytteholmsskolan till Tallbackaskolan hoppade två av tre av.

Profilen läggs nu ned.

– Vi blev informerade före sommaren. Hur jag ser på det? Man är ganska uppgiven. Vi jobbade väldigt hårt för att få igång den här verksamheten och har inte varit delaktiga i beslutet att lägga ned, säger Dennis Hörtin, AIK Fotboll.

De åttor och nior som redan läser inriktningen kommer att få gå klart.

Vad anser du går förlorat?

– Förutom den extra aktivitet och rörelse som eleverna får, har vi också personal från AIK som är på skolan. Det skapar en sammanhållning och en trygghet för elever att möta samma vuxna i skolan som på fritiden. Att knyta ihop skola, fritids och föreningsliv har varit vårt mål från början, säger Dennis Hörtin.

Ny timplan på skolan

En orsak till nedläggningen, uppger Solna stad, är den nya timplan som skolan får att spela med.

I den är "elevens val", som fotbollsprofilen använder just för fotboll, borttaget till förmån för andra ämnen.

Eleverna skulle därmed behöva "ta" timmar från annan undervisning för fotbollen.

– Det kan bli svårt för dem att hinna med och nå målen då, säger Jonas Lindgren, tillförordnad rektor på Tallbackaskolan.

Lägre resultat

Han lyfter också studieresultaten i fotbollsklasserna.

– Utvärderingen visar att eleverna har haft svårt att nå målen och vi ser att det kan bli än svårare om man tappar mer ämnestid.

Jonas Lindgren berättar att beslutet att avsluta samarbetet med AIK togs av föregående rektor, men anser, även om klubbens fotbollsmentorer varit en positiv kraft på skolan, att det var rätt.

– Aktivitet och rörelse i skolan är jätteviktigt men kan lösas utan avtal med en fotbollsklubb.

"Orättvist skylla på AIK"

Dennis Hörtin vänder sig emot argumentet svaga studieresultat. En stor del av dem som bytte skola i fjol var högpresterande, säger han.

– Ja, det finns behov av extra resurser. Men att peka på AIK Fotboll som någon form av orsak till svaga studieresultat är ganska orättvist. I min värld är det här en skolfråga – politiken dränerar Solnas skolor på högpresterande elever – inte en fotbollsfråga.

Dennis Hörtin, AIK Fotboll. Foto: AIK Fotboll

Startade 2019

Fotbollsprofilen för högstadieelever startade på Skytteholmsskolan 2019 som ett samarbete mellan staden och AIK Fotboll.

Eleverna följer ordinarie läroplan men har ett antal fotbollstränindspass varje vecka.