#ettsthlm

VILL DU HA BLANDAT? Hur mycket social blandning vill du ha där du bor? Mitt i har gjort en läsarundersökning. Foto: Petter Beckman / Mostphotos

Mitt i:s läsare kluvna till blandade bostadsområden

En majoritet av Mitt i:s läsare vill ha mer socialt blandade bostadsområden och oroas över segregationen. Men när de väljer bostad kommer tryggheten på första plats – social blandning kommer sist.

  • Publicerad 12:29, 27 mar 2021

De flesta vill att det är 'samhället' som skall åstadkomma blandning, men är inte beredda att genomföra det på egen hand

Två saker är Mitt i:s läsare till stor del eniga om, när #EttSthlm ställer frågan via undersökningsföretaget RAM (Research Analysis Media) med 449 svarande från hela Stockholmsområdet.

För det första: ”tryggt att gå ut på kvällarna” är den allra viktigaste faktorn när man ska välja en ny bostad. 95 procent anger detta som ”mycket viktigt”, högst av alla de föreslagna alternativen.

Även tryggheten i angränsade stadsdelar är avgörande – 94 procent i vår undersökning ser detta som mycket viktigt.

– Det kan vara folk som bor i ett fint villaområde men där det finns stökiga områden i närheten och som därför väljer att flytta, framhöll en mäklare i Täby i förra veckans tidning.

Trygghet och schyssta grannar lockar till Täby

Totalt 449 personer från RAM:s testpanel fyllde i enkäten digitalt under mitten av mars 2021. Svarspersonerna representerar en blandning av kommuner och stadsdelar inom Storstockholm, samt olika åldrar och bakgrunder, men urvalet är inte obundet/slumpmässigt i statistisk bemärkelse. Research & Analysis of Media anlitas av tidningar för att avläsa annonsers genomslag och andra läsarundersökningar.

Det andra, som förenar nio av tio, är en oro för bostadssegregationen och en mer eller mindre stark åsikt att situationen behöver förändras.

92 procent håller med, helt eller delvis, om att ”samhället bör hitta lösningar för att utsatta områden ska bli mer socialt blandade”.

I snitt 85 procent tycker att man också bör göra samma sak med välbärgade områden.

"Samhällets ansvar"

Men även om en majoritet vill ha mer social blandning är detta något som kommer längst ner när Stockholmarna rangordnar vad som är viktigt för var de vill bo.

– Notera att de flesta vill att det är ”samhället” som skall åstadkomma blandning, något många tycker vore bra men kanske inte är beredda att genomföra på egen hand genom att själva flytta, kommenterar Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Politisk agenda

Hon har tidigare genomfört liknande undersökningar vid det så kallade SOM-institutet och tycker att Mitti:s resultat är väntade:

– Trygghetsfrågorna ligger högt på den politiska agendan där de ofta kopplas till integration, säger hon.

Nio av tio svarspersoner är helt eller delvis för mer blandade bostadsområden och mer social sammanhållning över gränserna. Sju av tio instämmer samtidigt, helt eller delvis, i att blandning kan skapa otrygghet och att inflyttning från vissa länder, kulturer och religioner skulle påverka deras område negativt.

När det gäller kopplingen mellan trygghet och mångfald är läsarna kluvna. Å ena sidan håller 85 procent med, helt eller delvis, om att ”en stor blandning av inkomstlägen, kulturer och livsstilar i ett bostadsområde är något positivt”.

Samtidigt lutar 73 procent åt att en sådan blandning kan skapa otrygghet. Och 71 procent håller med, helt eller delvis, om att ”inflyttning av folk från vissa länder, kulturer och religioner skulle påverka mitt område negativt”.

Utrikesfödda sticker ut

Den negativa synen på sådan inflyttning är vanligast hos personer med annat modersmål än svenska. I gruppen utrikesfödda är det också betydligt fler som anser att ”en utveckling mot avgränsade ’gated communities’ kan bli nödvändig”, än i gruppen svenskfödda.

Å andra sidan är nästan alla, 95 procent, mer eller mindre överens om att ”det viktiga är inte varifrån folk kommer, utan att människor beter sig bra mot andra och tar ansvar för området.”

– Det är en sak att vilja ha trygghet, en helt annan att ange invandring som orsaken till otrygghet. Den kopplingen görs av en minoritet, säger Marie Demker.

Rikaste oroar sig minst för segregationen

Skillnaderna är överlag små mellan olika samhällsgruppers svar i undersökningen. I alla grupper finns en stor majoritet som är positiva till ökad social uppblandning.

Alla inkomstgrupper bekymrar sig ungefär lika mycket för bostadssegregationen, utom de med hushållsinkomst över 70 000 kr/månad. Där är det tre gånger så många som inte oroar sig för segregationen, jämfört med hushållen med medelinkomst.

I det översta inkomstskiktet är motståndet också störst mot att blanda upp välbärgade områden: 27 procent säger nej till det, jämfört med 13 procent i snitt för alla övriga. Men också här instämmer de flesta, mer eller mindre, att ökad blandning vore bra.

Fler skillnader: De som bor i hyresrätt oroar sig för segregationen mycket mer än de som bor i bostadsrätt, radhus eller villa.

De som äger sin bostad oroar sig mer för inflyttning av folk med annan inkomst, kutur och livsstil än de som bor i hyresrätt.

Kvinnor och personer under 50 är generellt mer positiva till mångfald och uppblandning än män och äldre.

Visa merVisa mindre

Hur är mixen i ditt bostadsområde?

Abed Elawad, Stora Ursvik, Sundbyberg

Bor i en nyköpt villa med sin sambo och en treårig son. Sjuksköterska i intensivvården.
– Jag gillar blandningen i området, alla kan känna sig välkomna. Men självklart kollade vi vilka som rör sig i området innan vi köpte. Man går på magkänslan. Vi är nära Rinkeby och där vet vi att det är stökigt. Jag skulle vilja ha ännu mer mångfald här och att alla får samma chanser. Samtidigt vill jag inte ha helikoptrar flygande här över oss, för min sons skull. Så det är dubbelt.

Karin Bajlo, Näsby Park, Täby

Bor med sin man och tonårsbarn i en bostadsrätt. Jobbar som kommunikatör.
– Näsby Park är nog rätt så homogent, även om det inte bara står svenska namn på dörrarna. Jag tycker absolut att man borde göra något för att mixa upp bättre. Det blir tryggare och bättre för alla att man får lära känna varandra istället för att man klustrar ihop sig var och en för sig.

Mikael Sandberg, östra Södermalm

Bor i en bostadsrätt med sin fru, jobbar som försäljningschef.
– Här på Söder är klimatet mellan människor lite mjukare än på andra ställen. Man ska inte försöka styra var folk ska bo, det måste få utvecklas organiskt. Det blir en katastrof för tryggheten om myndigheterna tar en grupp från ett håll och placerar i en annan del av stan. Titta på Malmö.

Malin Rydén, Järvastaden, Sundbyberg

Bor i en bostadsrätt med man och tvååriga dottern Saga. Servicerådgivare på en bilverkstad.
– Det stämmer nog att man dras till ett område där andra har samma livsmål. Här är många i ungefär samma ålder och har barn. Och ganska mångkulturellt. Det känns tryggt här, men skillnaden mot andra områden är för stor. I längden skulle det vara bra om det blev mer blandat.

Sofia Andersson, Medborgarplatsen, Södermalm

Bor i hyresrätt, jobbar i butik.
– Södermalm är den mest blandade stadsdelen i innerstan, här finns klasskillnader och olika nationaliteter. Jag skulle gärna ha det ännu mer så, det ger dynamik. Jag bodde tidigare i Malmö, där gränserna inom stan inte är lika tydliga. Jag gillade det. Skapa fler hyresrätter, tycker jag, och sluta sälja av de som finns.