"För första gången i mannaminne är utflyttningen större än inflyttningen till regionen bland 20–24-åringar. Det är ett mycket onormalt tillstånd för en storstadsregion och studieort", skriver artikelförfattaren. Foto: Mostphotos: Arne Trautmann

Replik: Ny överenskommelse om tusentals nya studentbostäder behövs

Vi håller med Stockholms studentkårer om att behoven av nya studentbostäder mycket större än vad som nu planeras. Därför är det avgörande att vi får till en ny överenskommelse med bostadsmarknadens aktörer, skriver Gustav Hemming (C), tillväxtregionråd.

  • Publicerad 12:00, 20 sep 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Replik på Stockholms studentkårers debattartikel ”Stockholm behöver en studentbostadsgaranti!”

Vi skriver helt och hållet under på den problembild som Stockholms studentkårer beskriver. Studenttiden borde få vara en tid av förväntan, fest och framtidstro – och hårda studier. I stället riskerar den för många att bli en tid av desperat bostadsjakt och otrygghet, där studieplanerna i värsta fall får överges och lyckan sökas på andra ställen i landet.

Den usla bostadssituationen är huvudorsaken till att allt fler unga vuxna nu lämnar Stockholm. Faktum är att för första gången i mannaminne är utflyttningen större än inflyttningen till regionen bland 20–24-åringar. Det är ett mycket onormalt tillstånd för en storstadsregion och studieort. Människor som vill studera och arbeta i Stockholm – däribland ungdomar som är födda i vårt län – tvingas alltså lämna länet.

Jag välkomnar därför att studentbostadsfrågan nu kommer högst på agendan. Under hösten kommer Region Stockholm att samla aktörer inom bostadsmarknaden för att få till en överenskommelse om att bygga flera tusen nya och billiga studentbostäder. Det måste byggas mer och det måste göras nu.

Bostadsbristen bland studenter har varit stor under en längre tid. Redan 2009 larmade dåvarande Landstinget om att bostadsbristen bland unga är ett av de största hoten mot Stockholm som kunskapsregion. 2011 påbörjades därför initiativet Stockholm6000+ för att skyndsamt bygga 6000 nya studentbostäder. Målet nåddes 2018 och ökade antalet studentbostäder i regionen med 48%. Antalet byggherrar som bygger studentbostäder i regionen ökade då från två till 40. Och det byggs fortfarande studentbostäder. I år påbörjas byggandet av totalt 1234 nya studentbostäder i regionen och nästa år påbörjas 1332.

Men vi håller med Stockholms studentkårer om att behoven är mycket större. Därför är det avgörande att vi får till en ny överenskommelse med bostadsmarknadens aktörer. Projektet Stockholm6000+ visar att det går att bygga många bostäder i snabb takt och regionen, kommunerna och byggherrarna borde kunna göra samma sak igen.

Stockholm behöver sina unga invånare, dels för att våra akademier ska fortsätta höra till världens bästa, dels för hela regionens innovationskraft och livsglädje. För att förhindra att de unga tvingas flytta ifrån länet måste vi ta krafttag för att alla studenter ska kunna hitta en bostad, och för att Stockholm ska bli en av världens bästa städer för unga.

Gustav Hemming (C), tillväxtregionråd