Mer verkstad. Inför varje beslut behöver våra makthavare fråga sig om förändringen gör det enklare eller svårare att driva företag i länet, skriver bland andra Thomas Byström, Företagarna Stockholms län. Foto: Mostphotos/Pressbild

Debatt: Nolltolerans mot förslag som försvårar för småföretagen

Stockholm läns 121 860 småföretagare bär en stor del av länets arbetstillfällen på sina axlar. Det behövs en nolltolerans mot förslag som leder till ökade kostnader och ökad regelbörda för hårt arbetande företagare, skriver två representanter för Företagarna.

  • Publicerad 06:15, 6 apr 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Efter två års pandemirestriktioner står många av vårt läns företag vid ruinens brant.

I Stockholms län har små och medelstora företag skapat 4 av 5 nya jobb under de senaste decennierna. Arbeten som 595 430 kvinnor och män går till varje dag. Sedan 1990 har dessa småföretag varit våra största jobbskapare och skapat hela 346 200 nya jobb i länets.

Under samma tidsperiod har antalet anställda i den offentliga sektorn minskat med 19 500 personer och de större bolagen ökat med 184 220. Stockholms län vore onekligen en annan plats utan sina småföretag.

Oroande hälsotillstånd

Valdagen närmar sig med stormsteg. Med mindre än ett halvår kvar är det återigen dags för invånarna i Stockholms län att välja representanter till riksdag, region och kommunfullmäktige.

Inför den kommande rösträkningen och dess slutliga resultat har Företagarna, utifrån 40 indikatorer tagit tempen på länets kommuner. Resultatet är inte bra, tvärtom. Om vi hade pratat om patienter och inte kommuner hade bedömningen i många fall varit ett oroande hälsotillstånd.

Förändring måste ske nu

En långsiktig och hållbar förändring måste ske för att vi ska kunna skapa den framtid vi vill ha och det måste ske nu.

Vad som behövs är fler politiker som bortom fagra ord förstår företagandets villkor. Inför varje beslut behöver våra makthavare ställa sig frågan om förändringen kommer göra det enklare eller svårare att driva företag i länet. Om svaret är det sistnämnda hör förslaget hemma i papperskorgen.

Danderyd i topp

Företagarnas unika statistik visar att småföretagen står för den största andelen av kommunala skatteintäkterna i 189 av Sveriges 290 kommuner. Ett enormt styrketecken, men det är något som inte står rätt till. 6 av 10 företagare anser att utvecklingen går åt fel håll.

Bland våra kommuner i länet hade Danderyd högst nyföretagande i hela landet år 2020 (20,3 nya företag per 1000 invånare). Även Stockholms kommun placerar sig i toppen gällande nyföretagande med en fjärdeplats (16,9 nystartade företag per 1000 invånare)

Salem och Nykvarn svagast

Av kommunerna i Stockholms län är det Salem (10,1 nystartade företag per 1000 invånare) och Nykvarn (10,3 nystartade företag per 1000 invånare) som visar svagast utveckling i länet. Båda placerar sig ändå i mitten sett till riket i stort (plats 156 respektive plats 149 av samtliga kommuner i Sverige)

Efter två års pandemirestriktioner, rekordhöga priser på el och drivmedel, en våg av brottslighet – och en regering som gjort få saker för att på riktigt förbättra företagsklimatet – står många av vårt läns företag vid ruinens brant. Och många företagare känner inte står rätt till. 6 av 10 företagare anser att utvecklingen gällande företagarklimat tyvärr går åt fel håll.

Massiva insatser krävs

Såväl lokalt, regionalt som nationellt kommer det krävas massiva insatser för att göra det enklare att driva företag och i förlängningen att anställa.

Det behövs en nolltolerans mot förslag som leder till ökade kostnader och ökad regelbörda för hårt arbetande företagare. En politik som syftar till högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd måste därför inkludera och uppmuntra till jobb- och värdeskapande i småföretag.

Nästan alla företag vill växa och många vill anställa fler personer. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också till allmänheten.

Bidra till välfärden

Vår region behöver en företagarpolitik för länets välfärdskapare som bygger på minskad regelbörda, sänkta kostnader och en ökad tillgång till kompetent arbetskraft – så att företagen kan växa, anställa fler och fortsätta bidra till vår gemensamma välfärd.

Det här enkla sambandet kan låta självklart – men det finns fortfarande många av våra folkvalda som behöver påminnas om det.

Ta rösterna på allvar

Stockholm län har 329 830 småföretag som drivs av 121 860 företagare. Det är 121 860 röster som tillsammans bär en stor del av länets arbetstillfällen på sina axlar. De måste tas på allvar, inspireras av och förhållas till som väljare, jobbskapare och länsinvånare.

Ge företagare rätt förutsättningar att växa - för när företag mår bra och växer, mår vår region bra och växer.