Utmattningssyndrom, depression eller annan psykisk ohälsa är inte ovanliga följder. Projektet “Lyssna På Oss” handlar om att se autism och ADHD som ett annorlunda funktionssätt, inte en sjukdom som ska botas, skriver artikelförfattaren. (Genrebild) Foto: Mostphotos

Debatt: Kvinnor med autism och ADHD har glömts bort allt för länge

Kvinnor som lever med autism och ADHD har länge förbisetts av forskningen. För många har konsekvenserna blivit förödande. Nu har vi startat ett projekt på Södermalm för denna ignorerade och missförstådda grupp, skriver Yolanda Christoffersson från projektet "Lyssna På Oss".

  • Publicerad 06:15, 8 jun 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Många har hört begreppen autism och ADHD. Pojkens erfarenheter dominerar i forskningen, medan en tjej får ta rollen som skuggvarelse. Det saknas kunskap hur det är att leva med en diagnos som inte syns. Ett perspektiv som präglas av annorlundaskap och missförstånd. Frustrationen av att inte bli sedd är förödande. Självkänslan drabbas. Livet står på paus.

Förbisetts under lång tid

Det har gjorts mycket lite forskning på kvinnor med autism och ADHD genom åren, men desto mer på män. Länge trodde man att endast pojkar och män kunde ha dessa diagnoser. Det är först under de senaste årtiondena forskningen har tagit fart för missförstådda och frustrerade kvinnor, som - många - får sin diagnos sent i livet. Hur kan detta ha förbisetts under så lång tid?

Känslan av att vara annorlunda, utan att förstå skapar ett hål i allt man förväntade sig. Vi är upprörda över att flickor och kvinnor har förbisetts i historien. En autistisk hjärna ser detaljerna, vilket gör att det blir forskarna som får pussla ihop dessa till en helhet.

Känsla av utanförskap

Flickor och kvinnor som inte får sin diagnos i tid – trots livslång problematik – vad händer med dem? Trots att de skriker på hjälp, så möts de av ignorans. Fördomar, samhällsnormer, känsla av utanförskap. Skola, myndigheter, habilitering och psykiatri kommunicerar inte. Jag, personligen, känner att det är många som inte förstår vad jag menar – trots att jag är tydlig.

För de missförstådda och ignorerade kvinnorna med NPF har det slutat i utmattningssyndrom, depression eller i annan psykisk ohälsa - i värsta fall självmordsförsök eller självmord. Ett tecken på att vi, som grupp, behöver få mer acceptans och förståelse.

Kraven på oss är enorma

Om vi får ett jobb, är anpassningar ingen garanti. Alla som är kvinnor eller identifierar sig som kvinnor vet att kraven på oss är enorma. Med NPF-diagnoser blir pressen - på många plan - högre. Vi lever med perceptionsstörningar, sociala svårigheter, koncentrationssvårigheter, impulsivitet och specialintressen . Vi kan vara selektiva med maten, ha psykiatrisk samsjuklighet eller leva med ensamhet.

Kvinnor med NPF trivs ofta inte med att leva sitt liv med samma sätt som andra, vilket leder till ett ständigt ifrågasättande. En sak som är gemensamt för denna grupp är att vi har svårt att få vardagen att gå ihop. Får vi inget stöd med detta, blir vardagen ett orosmoment.

Behöver olika slags stöd

Tjejer med NPF är lika olika som övriga, så alla behöver olika slags stöd. Vår bägare med energi tar slut snabbare och ofta orkar vi inte gör allt vi har planerat. Ibland räcker energin bara till att jobba, men inte till att städa och diska. Det kan ta lång tid att lära sig hur ens egen energi fungerar. Många autistiska kvinnor använder kamouflerande beteenden, för att dölja sina svårigheter. Som kvinna är det ett misslyckande, med NPF-diagnos är det ett öppet sår.

Dynamo på Södermalm

Mötesplatsen Dynamo är lokaliserad på Södermalm och drivs av den ideella föreningen Demokratipiloterna. Här berättas många historier om ett samhällssystem som har tappat sin funktion. Varken Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, skolan eller vården möter de här människornas behov.

Vi vill ge nya perspektiv på bemötande av kvinnor med NPF . Därför ansökte vi om medel till projektet “Lyssna På Oss” via Arvsfonden – treårigt och rikstäckande. Det handlar om att se autism och ADHD som ett annorlunda funktionssätt, inte en sjukdom som ska botas.

Övre raden (från vänster: Yolanda Christoffersson (projektmedarbetare), Maria Lohe (projektchef), Lise Arnstberg (projekthandledare). Nedre raden (från vänster): Carolina Alexandrou (projektmedarbetare), Charlie Hansson Sillén (projektmedarbetare), Freyja Warden (projekthandledare) Foto: Winta Tsegai

Fakta: Autism, ADHD och NPF

Autism är när hjärnan på ett annat sätt än hos de flesta människor. Det är ett medfött tillstånd som medför svårigheter med kommunikation, social interaktion, att reglera perceptuella intryck och intensitet - det sistnämnda med så kallade specialintressen.

ADHD är ett liknande tillstånd, som även det finns med vid födseln. Har man ADHD har man svårigheter med att behålla uppmärksamheten på en uppgift, reglera hyperaktivitet eller impulsivitet - ofta är det en kombination av flera områden.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn för en ett antal diagnoser. Det är vanligt att ha flera diagnoser inom denna diagnosgrupp. Individer som har en NPF-diagnos lider ofta av någon typ av psykisk ohälsa under livet - det är mer regel än undantag. Trots motgångarna är människor med NPF ofta oerhört drivna, kreativa och envisa - när de befinner sig i rätt miljö.

Visa merVisa mindre