Mot enkelriktat. Så cyklades det under vägarbetet, som nyligen avslutades. Foto: Pia Bispo

Cyklister uppmanades att cykla mot enkelriktat

  • Publicerad 01:15, 12 jul 2021

Senaste månaden har cyklister blivit uppmanade att köra mot enkelriktat på Pastellvägen, vilket är förbjudet. Orsaken var ett vägarbete på Nynäsvägens cykelbana som gjorde att trafiken leddes om.

Men detta fick flera invånare att varna för olycksrisken när cyklisterna körde mot trafiken.

Till Mitt i skriver trafikkontoret att de ville leda om cyklisterna så kort sträcka som möjligt:

"Vid längre omledningar hittar trafiken ofta ändå egna lösningar. Därför har vi under begränsad tid tillåtit omledningen. Vid närmare undersökningar kan vi konstatera att omledningsskyltningen även borde ha kompletterats med en skylt som upphävde gatans enkelriktning under tiden arbetet pågår".

Vägarbetet är nu avslutat.