Lee Matturi är verksamhetsutvecklare för äldreomsorgen i Täby kommun. Han visar upp den robotsäl som de använt under några år och som brukar uppskattas av de boende.

– Det är ett väldigt intelligent djur med olika sensorer som reagerar på beröring och ljud. Om en boende väljer att kalla den Agneta kommer den att reagera efter det namnet.

Lee Matturi tror att om tio år är fyrtio procent av de manuella insatserna automatiserade av digital teknik och AI.

Lee Matturi tror att om tio år är fyrtio procent av de manuella insatserna automatiserade av digital teknik och AI.

Stefan Källstigen

Sälen ser precis ut som ett mjukt gosedjur men börjar låta, röra sig och öppna ögonen när man rör vid den. På Attundagården finns två stycken.

– De används varje dag, när vi ser att en boende är svår att lugna ner brukar vi använda dem, säger Katarzyna Zalinska, fysioterapeut på Attundagården.

Robotsälen är ett verktyg med AI. I Täby kommun använder de även mycket annan digital teknik. Lee Matturi har ansvar för att köpa in digitala tjänster till äldreboendena i Täby.

– Jag gör omvärldsbevakningar och går på äldreomsorgsdagar där tillverkare visar sina produkter. Jag brukar även prata med personalen om vilka verktyg de skulle vilja ha.

Robotsälen används ofta inom demensvård. Den har flera sensorer som känner av tal och beröring. Den kan även lära sig känna igen sitt namn, hälsningar och beröm.

Robotsälen används ofta inom demensvård. Den har flera sensorer som känner av tal och beröring. Den kan även lära sig känna igen sitt namn, hälsningar och beröm.

Stefan Källstigen

Testpilot för teknik

Attundagården valdes av kommunen att vara testpilot för teknik. På boendet testas funktionen hos flera digitala tjänster och de som fungerar bra får ibland vara kvar. I nuläget använder de bland annat virtual reality, digitala balansplattor, smarta gungstolar och datorprojicerade bordsspel.

– Tidigare har vi testat en trygghetskamera med AI-funktion som skyddar brukarens integritet, den hoppas jag att vi kan få tillbaka. Jag skulle även vilja ha AI-funktioner som kan automatisera moment inom dokumentering.

En gps som de boende själva kan välja om de vill använda så att de enklare kan röra sig utanför boendet. Samma dag som Mitt i besöker Attundagården har en boende förvirrat sig långt bort från boendet. Med hjälp av gps-verktyget kunde personalen veta att han befann sig i Solna.

En gps som de boende själva kan välja om de vill använda så att de enklare kan röra sig utanför boendet. Samma dag som Mitt i besöker Attundagården har en boende förvirrat sig långt bort från boendet. Med hjälp av gps-verktyget kunde personalen veta att han befann sig i Solna.

Stefan Källstigen

Vilka är de största fördelarna med digital teknik på äldreboenden?

– Genom att använda digital teknik kan vi effektivisera arbetet vilket ger större resurser för personalen. Den här utvecklingen är även nödvändig av ekonomiska skäl.

Lee Matturi är tydlig med att den digitala tekniken i nuläget är ett komplement. Han tror dock att det kommer en dag när tekniken inte är ett komplement längre utan kommer att ersätta vissa arbetsmoment.

Om tio år tror han att fyrtio procent av de manuella insatserna automatiserats av digital teknik och AI.

– Exempelvis om en boende är extra orolig eller sjuk och behöver täta kontroller skulle de till viss del ersättas med digital teknik. Något som minskar arbetsbördan och gör att personalen kan fokusera på fler boende.

Fysioterapeuten Katarzyna Zalinska använder ofta det här digitala redskapet för att öva balansen hos de boende.

Fysioterapeuten Katarzyna Zalinska använder ofta det här digitala redskapet för att öva balansen hos de boende.

Stefan Källstigen

Skeptisk till robotdjur

Lee Matturi brukar presentera den teknik som erbjuds på boendet för anhöriga. Många brukar då vilja att deras föräldrar får använda produkterna.

Han säger att han till en början var skeptisk till robotdjuren, men har ändrat sig med tiden.

– Jag minns första gången jag lade just robotsälen i en boendes famn och hon började klappa den och prata med den. När jag såg hur glad hon blev av den blev jag helt såld.

Vad säger du till personer som är negativa till utvecklingen och inte vill ha vård av en robot?

– Det är mycket större sannolikhet att bli bemött med vänlighet och respekt av en robot varje gång. Till exempel är chattroboten chatGPT väldigt trevlig. Jag kommer definitivt välja att få vård av en robot framför en människa.