När Hannah fick ett förstahandskontrakt på Hägerstensvägen 239 var hon nöjd. En ljus lägenhet i ett relativt nybyggt hus, i ett område som är tryggt för barnen. Ett par år senare är hon i stället ständigt orolig över familjens hälsa.

Allt tog fart i somras. Då fick ett av tonårsbarnen astma och det andra började vakna med slem och hosta. Så har det förblivit. Själv vaknar hon med huvudvärk och med en stor trötthet som håller i sig över dagen.

– Först tänkte jag att det var min egen astma som gått i arv men i höstas började katten hosta också. På djursjukhuset i Kungens kurva har de konstaterat påverkan på lungorna, berättar Hannah när Mitt i träffar henne hemma i fyrarummaren.

I yngsta barnets sovrum visar hon de gråaktiga fläckar på golvet och på väggen, som hon upptäckte i höstas. I början av oktober kom personal från Familjebostäder hit för att titta på dem. Någon undersökning blev det dock inte.

– Han ställde sig i dörren till sovrummet och sa att det var smuts och att jag skulle tvätta bort det. Det gjorde jag, men fläckarna kom tillbaka. Sedan kom han hit igen och tittade lite närmre men tog inga prover utan sa att det var smuts, berättar Hannah.

Vägg under ett skrivbord i ett av barnens sovrum. Tydlig mögelpåväxt enligt konsultens prover, smuts enligt Familjebostäder.

Vägg under ett skrivbord i ett av barnens sovrum. Tydlig mögelpåväxt enligt konsultens prover, smuts enligt Familjebostäder.

Märta Lefvert

Sovrumsgolv med tydlig påväxt av mögel, enligt konsultens prover. Familjebostäder menar att det är smuts.

Sovrumsgolv med tydlig påväxt av mögel, enligt konsultens prover. Familjebostäder menar att det är smuts.

JJByggadministration AB

Kontaktade konsult

Hon kontaktade miljöförvaltningen, men ärendet där lades ner i början av året, enligt förvaltningen för att Hannah inte återkopplat på frågor.

Beskedet gjorde henne förtvivlad, men också arg. Hon kontaktade en konsult, John Jakobsson på JJ Bygg­administration AB. Den 9 mars var han på plats i lägenheten. Hans besiktning visade att filtren i alla tilluftsventiler var igensatta av smuts och borde ha rengjorts eller bytts ut.

”På grund av detta är ventilationen helt oacceptabel, vilket förklarar familjens hälsa”, skrev han i sin rapport.

Dessutom tog han mögelprover vid fläckarna. ”Samtliga prover visar på mögel och påväxt, detta på grund av dålig ventilation. Boendemiljön är undermålig och bör åtgärdas utan dröjsmål”, står det i rapporten.

– Att anlita konsulten kostade mig 4 000 kronor. Det var dyrt, men jag var tvungen eftersom Familjebostäder inte gjorde något. Jag har konstant oro och ångest över mina barn, säger Hannah och slår ut med händerna.

Demonterat tilluftsdon i ett sovrum, igentäppt av smuts. Ett tilluftsdon är en ventilationsöppning som gör att luft flödar in till inomhusluften, när det fungerar.

Demonterat tilluftsdon i ett sovrum, igentäppt av smuts. Ett tilluftsdon är en ventilationsöppning som gör att luft flödar in till inomhusluften, när det fungerar.

JJ Byggadministration AB

Filtret i tilluftsventilationen i sovrummet (placerad bakom ett element) var igensatt av smuts.

Filtret i tilluftsventilationen i sovrummet (placerad bakom ett element) var igensatt av smuts.

JJ Byggadministration AB

Har skrivit ett upprop

Efter rapporten har miljöförvaltningen återöppnat ärendet och Familjebostäder har bytt ut filtren. Mätningar visade sedan på godkända luftflöden och normala fuktvärden. Därför tog Familjebostäder inget mögelprov, trots konsultens rapport om mögelförekomst.

Familjebostäders besked är att man inte tänker göra något mer och miljöförvaltningen har meddelat Hannah att det är hennes ansvar att städa bort påväxten eftersom ingen fukt har påvisats.

Men Hannah är inte nöjd. Hon upplever fortfarande att inomhusluften är dålig – och har fått kontakt med andra hyresgäster på Hägerstens­vägen 235–239 som också har problem. 28 av dem har skrivit på det upprop hon skrivit, ”En gemensam ansökan om åtgärdsföreläggande”.

I uppropet listas problem som dessa hyresgäster har, som andningproblem, röda och svidande ögon, hosta, sår i näsan, täppt näsa, nysningar och onormal trötthet. Kravet är att Familjebostäder grundligt ska utreda vad orsaken kan vara.

Extrem huvudvärk

– Vi har klagat hos hyresvärden på den dåliga inomhusluften upprepade gånger men inte fått gehör, berättar småbarnsmamman Emilia, som bor i nummer 235 och tittar in hos Hannah när Mitt i är där.

– Jag vaknar med extrem huvudvärk på morgnarna. Och både jag och min dotter har nästäppa när vi vaknar, tillägger hon.

Det har också visat sig att en hyresgäst i nummer 237 gjorde en undersökning för ett par år sedan eftersom han och flera andra hyresgäster hade luftrörsproblem. Av den framgår att flera skaffat luftrenare för att bli kvitt täppta näsor, huvudvärk och en känsla av andnöd.

– Det här är något som diskuteras i huset. Alla har inte problem, men en del har det och de uppstod efter att de flyttat hit, säger han.

Hannah, Emilia och andra hyresgäster hoppas nu att Familjebostäder ska ta deras problem på allvar.

Svårt att nå fram med upprop om inomhusluften

Familjebostäder svarar inte på frågan om varför Hannah inte fick hjälp förrän hon anlitat en dyr konsult – men betonar hur viktigt man tycker att det är med bra ventilation.

Mitt i har sökt Familjebostäders förvaltare med frågor om varför det krävdes en för hyresgästen dyr konsultrapport för att bostadsbolaget skulle byta ut filtren och mäta luftflöden och varför bolaget inte tar egna mögelprover om man inte litar på konsultens resultat.

Förvaltaren återkopplade varken på mejl eller telefonsamtal. I stället kontaktade Mitt i pressavdelningen som dock inte svarar på frågorna ovan. I stället redogör man för ärendets gång och betonar hur viktig inomhusmiljön är för Familjebostäder.

”Därför görs regelbundet OVK (obligatoriska ventilationskontroller). Den senaste i berörd fastigheten skedde i januari 2022. Vi gör också egna både luftflödes- och fuktmätningar när vi får in felanmälningar. När ett ärende lämnas in till miljöförvaltningen samarbetar vi fullt ut med den handläggare som utreder ärendet, skriver kommunikationschefen Lott Jansson.

Har inte fått uppropet

Enligt Lott Jansson har Familjebostäder inte nåtts av det upprop Hannah skrivit och som 28 hyresgäster skrivit under, om dålig inomhusluft. Orsaken är att Hannah skickat det till miljöförvaltningen, eftersom Familjebostäder meddelat henne att bolaget tänkte föra dialogen via miljöförvaltningen. Därifrån har det inte skickats till Familjebostäder.

Och miljöförvaltningen kan inte agera på uppropet, förklarar handläggaren Oscar Westlén.

”För att miljöförvaltningen ska kunna agera på en lista med underskrifter behöver de antingen komma in med egna klagomål eller så behöver samtliga ha fullmakt för att klaganden i detta ärende ska företräda dem”, skriver han till Mitt i, men lägger också till:

”Om det upprepade gånger skulle inkomma liknande klagomål skulle det kunna bli aktuellt med ett annat tillsynssätt där hela fastigheten tillsynas”.

Hannahs ärende vill han inte uttala sig om, eftersom det är pågående. 

För oss är det viktigt med bra luft.

Fastighetsägaren har ansvaret

Det är fastighetsägarens ansvar att underhålla ventilationen. Vid problem ska hyresgäster i första hand vända sig till fastighetsägaren.

Om hyresgästen inte upplever någon skillnad efter fastighetsägarens åtgärder eller om fastighetsägaren inte gör något kan hyresgästen göra en anmälan till miljöförvaltningen.

På Hägerstensvägen 235–239 har klagomål kommit in från en boende. Det är svårt för miljöförvaltningen att ställa krav angående lägenheter där boende inte skickat in klagomål.

Källa: Miljöförvaltningen