Mitt i har sökt Familjebostäders förvaltare med frågor om varför det krävdes en för hyresgästen dyr konsultrapport för att bostadsbolaget skulle byta ut filtren och mäta luftflöden och varför bolaget inte tar egna mögelprover om man inte litar på konsultens resultat.

Förvaltaren återkopplade varken på mejl eller telefonsamtal. I stället kontaktade Mitt i pressavdelningen som dock inte svarar på frågorna ovan. I stället redogör man för ärendets gång och betonar hur viktig inomhusmiljön är för Familjebostäder.

”Därför görs regelbundet OVK (obligatoriska ventilationskontroller). Den senaste i berörd fastigheten skedde i januari 2022. Vi gör också egna både luftflödes- och fuktmätningar när vi får in felanmälningar. När ett ärende lämnas in till miljöförvaltningen samarbetar vi fullt ut med den handläggare som utreder ärendet, skriver kommunikationschefen Lott Jansson.

Har inte fått uppropet

Enligt Lott Jansson har Familjebostäder inte nåtts av det upprop Hannah skrivit och som 28 hyresgäster skrivit under, om dålig inomhusluft. Orsaken är att Hannah skickat det till miljöförvaltningen, eftersom Familjebostäder meddelat henne att bolaget tänkte föra dialogen via miljöförvaltningen. Därifrån har det inte skickats till Familjebostäder.

Och miljöförvaltningen kan inte agera på uppropet, förklarar handläggaren Oscar Westlén.

”För att miljöförvaltningen ska kunna agera på en lista med underskrifter behöver de antingen komma in med egna klagomål eller så behöver samtliga ha fullmakt för att klaganden i detta ärende ska företräda dem”, skriver han till Mitt i, men lägger också till:

”Om det upprepade gånger skulle inkomma liknande klagomål skulle det kunna bli aktuellt med ett annat tillsynssätt där hela fastigheten tillsynas”.

Hannahs ärende vill han inte uttala sig om, eftersom det är pågående.