800 tusen kronor. Det är vad som ska stå på rätt sida om strecket när budgetåret 2023 sammanfattas. Det var tanken när kommunfullmäktige den 5 december 2022 antog kommunens mål och budget för år 2023, enligt Håboalliansens förslag. Det var innan simhallen fördyrades ytterligare. Mitt i Bålsta ställde ett antal frågor till de lokala partierna och några saker blir genast tydliga.

Ingen skattehöjning

Det första är att skatten inte kommer höjas. Inget av partierna vill det.

– Nej inte i dagsläget, det man skulle kunna tänka sig är att återställa den 25-öring som Alliansen sänkte för 2020 om det skulle visa sig nödvändigt, svarar Socialdemokraternas Agneta Hägglund.

Alla andra som svarat säger blankt nej till en skattehöjning.

En annan sak som framstår som tydlig är att den ekonomiska utmaningen är stor.

– Moderaterna ser allvarligt på det ekonomiska läget, säger kommunstyrelsens ordförande Catherine Öhrqvist (M).

Ansträngt läge

Bygget av en idrottshall vid Gröna Dalen har redan föreslagits att sättas på paus av kultur- och fritidsförvaltningen.

Bygget av en idrottshall vid Gröna Dalen har redan föreslagits att sättas på paus av kultur- och fritidsförvaltningen.

Daniel Sjöberg

– Håbo kommun befinner sig precis som många andra kommuner i ett ansträngt läge där vi står inför en stor utmaning med tanke på ökande kostnader för såväl medborgare som kommunala förvaltningar, konstaterar Centerpartiets Helene Zeland Bodin.

Det är i besparingar, eller stoppade investeringar som pengarna ska hittas.

– Vi är politiskt eniga om att vi alla gruppledare tillsammans ska sätta oss ner och göra förslag till prioriteringar. Det är inte ekonomiskt försvarbart att stoppa långt gångna byggen utan det måste få fortsätta men sen att man gör noggranna prioriteringar framöver, svarar Agneta Hägglund (S).

Politisk enighet

– Just nu bör alla ej påbörjade projekt pausas för att inte framtida driftkostnader skall öka och påverka vår kärnverksamhet, menar Bålstapartiets Owe Fröjd.

Här råder det, av allt att döma, stor politisk enighet.

– Utifrån det allvarliga ekonomiska läget som vi befinner oss i anser vi att styret tillsammans med oppositionen behöver ta en gemensam dialog för att identifiera vilka projekt som kan komma att skjutas på framtiden, säger Catherine Öhrqvist.

Bygget av den nya simhallen har fördyrats två gånger om, men projektet kommer inte pausas.

Bygget av den nya simhallen har fördyrats två gånger om, men projektet kommer inte pausas.

Daniel Sjöberg

Vibyskolan ska byggas

Vilka projekt som kommer att stoppas har inte slagits fast ännu, men det verkar givet att åtminstone ett kommer att rulla på som planerat. Det som pågår för fullt vid Vibyskolan.

– Projekten gällande en ny skola i Viby samt ett ytterligare demensboende kan inte vänta, menar Anna Söder Rytterholm (MP).

Demensboendet har varit omgärdat av debatt gällande platsen det ska byggas vid. Kanske pausas det helt nu.

– I nuläget bör alla icke påbörjade kommunala projekt förutom Vibyskolan tillfälligt stoppas. Vi behöver ha is i magen och rida ut stormen, tycker Liberalernas Somir Sinharay.

Vibyskolan är i mångt och mycket just nu en arbetsplats, men den ska bli klar, trots den ekonomiska krisen.

Vibyskolan är i mångt och mycket just nu en arbetsplats, men den ska bli klar, trots den ekonomiska krisen.

Daniel Sjöberg

Mer debatt

Där lär dock debatten fortsätta.

– Man bör sondera terrängen efter fler privata aktörer. Med hänseende till efterfrågan i äldreomsorgen och de långa köerna friskolorna har, samt också i synnerhet för att kommunen aldrig någonsin lyckas hålla budget vid byggnation bör man se över om projekt som Vibyskolan kan övergå till annan fristående utförare. Givet detta finns det utrymme för mer byggande, säger Håbodemokraternas Susanna Kraftelid.

Agneta Hägglund (S):

– Vi kan inte tänka oss att inte bygga förskolor, äldreboende, demensboende om det finns ett behov.

Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har inte återkommit med svar på Mitt i Bålstas frågor.