Rustas upp. Vippans parklek får snart en fräschare plaskdamm. Foto: Märta Lefvert

Vippans parklek får en ny plaskdamm

Nu har arbetet med att riva plaskdammen i Vippans parklek startat. En ny damm, med en ny form ska byggas under hösten.

  • Publicerad 06:30, 2 sep 2021

Dammen ska omges av nya sitt- och solplatser. Det blir också en ny dusch och ny belysning. Ett nytt teknikhus ska säkerställa att vattenkvaliteten är god.

Den nya plaskdammen ingår i projektet att rusta Kerstin Hesselgrens park. Bollplanen har redan fått ett ansiktslyft och en ny boulebana anlagts. Lekplatsen och parken ska rustas under 2022–2023. All lekutrustning kommer då att bytas ut och äldre barn får möjlighet att åka skateboard och kickbike och att klättra.