Bevaras. Det lilla runda huset har inte haft någon praktisk funktion på länge. Men många tycker att det är sött. Foto: Pekka Pääkkö

"Vindarnas tempel" bevaras när gamla bron rivs

Den lilla gula byggnaden på Gamla Lidngöbron var en gång en väntkur där Lidingöbanan delade sig i en sydlig och nordlig gren. Nu står bron inför rivning men det lilla huset bevaras.

  • Publicerad 05:10, 23 nov 2020

2023, är den nya tåg-och cykelbron Lilla Lidingöbron är klar ska Gamla Lidingöbron rivas.

Men det finns saker som bevaras. Där Lidingöbanans spår svänger av mot Torsvik och cykelbron går i riktning mot Islinge står en liten gul byggnad. Den kallas Vindarnas tempel eller Tengboms kiosk efter arkitekten som ritade den.

Huset kommer att bevaras när bron rivs.

– Det kommer att renoveras och på något sätt ingå i gestaltningen och den publika miljön kring den nya bron, säger Alexander Ahne, projektledare, Lidingö stad.

Fram till 1971, när Lidingöbanan även hade en nordlig gren tjänade det lilla huset som väntkur. Sedan dess harhuset stått kvar på bron, bland annat har det funnit en cykelpump vid huset.

– Den är ett kulturmärke och en del av historien. det är roligt att vi kan ta vara på det och lyfta fram historien, säger Alexander Ahne.

Oviss framtid. Det finns just nu inga planer för att bevara bågspannet. Foto: Jonas J√∂nsson

Bågspannet bevaras inte

Det blågrå bågspannet på Gamla Lidingöbron, närmare Stockholmssidan är också en del av kulturhistorien enligt många. Innan Lilla Lidngöbron byggdes blev en Stockholmsarkitekt så inspirerad av bron att han tog fram ett förslag att renovera bron bygga bostäder under den.

Urban Nouveau överklagar broupphandling

Bågspannet kommer dock som det ser ut nu inte att bevaras. Enligt de avtal som slutits är det entreprenören och inte längre staden som bestämmer över den gamla bron. Vill de göra något med bågspannet får de göra det. Kommunens krav är dock att rivning och återvinning går till på ett korrekt sätt.