RIVAS. "Padelbanan kan innebära betydande miljöpåvekran genom ljud- och ljusstörning" skriver kommunen. (Genrebild) Foto: Mostphotos

Villaägare kan tvingas riva sin padelbana

En padelbana i Danderyd kan leda till en utdragen tvist mellan en villaägare och kommunen om bygglovsplikten.

  • Publicerad 14:30, 12 nov 2021

Det vore bra med ett tydligt domstolsutslag

Ordförande. 1:a vice ordförande i byggnadsnämnden, Maarit Nordmark (L). Foto: Anton Kyhlbäck

En padelbana i en privat trädgård kan tvingas rivas. Det framgår av en utredning från kommunen med ett krav mot villaägaren som byggt banan utan bygglov.

Jamal Esfahani är stadsarkitekt på förvaltningen.

– Vi har sagt att skärmarna och belysningen är bygglovspliktiga. Det är vår bedömning, säger han.

Villaägaren meddelar att han kommer överklaga beslutet till länsstyrelsen.

"Det här ärendet är långt ifrån avgjort eftersom byggnadsnämnden åsidosatt gällande rättspraxis, dvs att padelbanor är bygglovsfria. Beslutet kommer därför överklagas" skriver han i ett sms till Mitt i.

Bygglovsplikt eller inte

Det var i maj som den aktuella padelbanan uppmärksammades, efter klagomål från grannar i villaområdet i Djursholm. De uttryckte oro för trafikfara och att banan skulle störa i det tätbebyggda områden.

Men padelbanan byggdes ändå – och utan bygglov.

Enligt villaägaren hade han fått information om att bygglovsplikten inte gäller.

Mitt i har rapporterat om ett liknande fall i Nacka kommun, där ett bolag byggde tre padelbanor utan bygglov och hänvisade till ett fall från 2019 i mark- och miljödomstolen – om att plikten inte skulle gälla.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Danderyd är dock av en annan uppfattning.

Enligt dem är skärmarna runt padelbanan, som är mellan tre och fyra meter höga, bygglovspliktigt. Det gäller även ljusanläggningen, som förvaltningen menar kan påverka trafikens säkerhet.

Välkomnar en överklagan

Byggnadsnämndens vice ordförande, Maarit Nordmark (L), meddelar att nämnden instämmer med kravet mot villaägaren.

– Det var en enig nämnd som fattade beslutet, säger hon.

Hon påpekar att padelbanor, jämfört med tennisbanor, har en annan ljudbild och kräver en rumsbildande konstruktion med glasväggar.

Hon välkomnar dock en överklagan.

– Ja, det här är en ny företeelse med padelbanor på villaområden. Det är alltid bra med tydliga beslut från överinstanser i nya ärenden, säger hon.

Stadsarkitekt Jamal Esfahani meddelar att de utreder bygglovsplikt kring fler padelbanor i Danderyd.

Bygglovsplikt eller inte

På sin hemsida skriver Boverket, myndigheten för samhällsplanering, att det inte finns något vägledande rättsfall kring frågan om padelbanor ska betraktas som idrottsplats och därmed kräva bygglov.

Kring bygglovsplikten skriver de även så här:

”Utomhusbanor för padel kan i vissa fall kräva bygglov. Kommunens byggnadsnämnd måste göra en bedömning i varje enskilt fall.”

Tre veckor

En överklagan mot byggnadsnämnden görs till länsstyrelsen, och ska skickas in senast tre veckor efter beslutet är klubbat.

Källa: Boverket

Visa merVisa mindre