Trafikborgarråd. Daniel Helldén (MP) vill se fler träd i staden. Foto: Mikael Andersson/Pekka Pääkkö

Växande ambitioner – För varje fällt träd planteras två nya

Krontäckningen ska öka och för varje fällt träd ska två nya planteras. Det slår staden fast när trädmålen förnyats för första gången på över 30 år.

  • Publicerad 14:00, 1 maj 2022

Sedan handlar det även om att inte ersätta större träd med
taniga.

Trafikkontorets förslag för nya trädmål innebar att varje fällt träd ersätts med ett nytt. Inte tillräckligt, menar den grönblå majoriteten i trafiknämnden, som nu beslutat att två träd ska planteras för varje som fälls.

– Vi i majoriteten tycker att antalet träd i staden ska öka, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Hårdgjorda miljöer

Samtidigt arbetar trafikkontoret med att ta fram nya riktlinjer för hantering av träd.

– Exakt hur de ska se ut är inte klart, men de innebär att färre träd ska tas ner och fler ska vårdas. När vi väl tar ner träd finns ingen anledning att ha ett lägre mål än att två ska återplanteras.

Återplantering kommer inte alltid att ske på samma plats, men tanken är att det ska ske i samma stadsdel som avverkningen skett.

Beskedet: Trädfällning i stan stoppas i ett år

Nya mål. För första gången sedan 1991 har staden tagit beslut om en ny trädpolicy. Foto: Sara Rådman

Större och fler kronor

Ett annat mål är att krontäckningsgraden – alltså den yta som täcks av grenar och lövverk – ska öka.

– Det behövs i tätbebyggda, hårdgjorda miljöer. Det dämpar värmen, ökar skyddet mot skyfall, gynnar vår hälsa och den biologiska mångfalden. Det har även estetiska värden, stora träd med stora kronor, säger Daniel Helldén.

Hur kan man nå det målet?

– Genom att inte beskära träd på samma sätt vi gjort tidigare. Det går även att satsa på växtbäddar med biokol som gör att träden kan växa kraftig­are.

– Sedan handlar det om att inte ersätta större träd med taniga, där måste det finnas en balans.

Beslutet om mer återplantering innebär en högre kostnad än tidigare.

– Det är något vi får ta höjd för i kommande budgetar. Men vi räknar med att färre träd behöver ersättas med de nya riktlinjerna.

30 miljoner satsas på gladare träd

Hoppas fler tar efter

Målen gäller bara de träd som trafikkontoret ansvarar för, som i huvudsak står på gatumark och torg. Träd som till exempel fälls vid byggprojekt omfattas inte.

Enligt Daniel Helldén är förhoppningen därför att man i kommunfullmäktige ska se till att åtminstone delar av målen gäller även andra förvaltningar, som exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningar.

Peter räknar träd som fälls i tysthet

Färre gröna områden

Mellan 2005 och 2015 bebyggdes 116 kvadratkilometer i kommunen, en ökning av bebyggd mark med 15%.

Störst minskning av grönområden har skett i Rinkeby-Kista (-6,6%) och Farsta (-4,9%). På Norrmalm förändrades det relativt lite (-0,9%), men där är 93,8% av marken bebyggd.

Krontäckningsgraden ligger i dag på ungefär 30 % i staden, men på den mark trafikkontoret rår för – gator och torg – ligger det på 12 %.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Kostnad för att återplantera ett träd

I grön miljö: 35 000–50 000 kronor

På hårdgjord yta: runt 150 000 kronor

Kostnaden är inklusive garantiskötsel.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre