– Det är ett fantastiskt resultat. Det var något vi inte väntade oss, säger Jim Hansson, marinarkeolog på museet Vrak.

Nu avslöjar museet Vrak att man bland annat funnit stora lejonskulpturer, ett skulpterat riksäpple och något som ser ut som den mytologiska figuren Atlas vid vraket av regalskeppet Äpplet, Vasas systerfartyg.

Större än Vasa

Tidigare trodde man att Äpplet troligen rensats på utsmyckningar innan man sänkte det.

– Det är ett av de coolast fynden jag gjort någonsin, säger Jim Hansson.

Mätningar visar också att Äpplet var två meter högre och en meter bredare än Vasa.

Äpplet återfanns 2021 i ett icke namngivet sund i Vaxholm. Att det verkligen var rätt fartyg man funnit bekräftades året därpå, hösten 2022, och väckte då stor uppmärksamhet.

Tusen ekar

De nya fynden vid vraket ger mer kunskap om båtbyggandet under Sveriges stormaktstid och hur man prövade sig fram när man skulle bygga riktigt stora välbestyckade krigsfartyg.

– Vasa var inget bra skepp, Äpplet var lite bättre och Kronan och Scepter (de efterföljande systerfartygen) var ännu bättre, säger Jim Hansson.

Tidigare prover har visat att ekvirket som användes för att bygga Äpplet avverkades 1627 i Mälardalen – på samma plats där Vasas virke togs något år tidigare.

Enligt en beräkning gick det åt cirka tusen ekar för att bygga ett fartyg av Äpplets storlek.

LÄS MER:

Vasas systerfartyg funnet i Vaxholm

Förvirrat om systerfartyg till Vasa – fanns fyra ”Äpplet”!