– Det är så man döper fartyg på den tiden. Kronan utanför Öland har inget med Vasas systerfartyg att göra, säger Jim Hansson, marinarkeolog på Vrak – Museum of Wrecks.

För ett par veckor sedan blev det en världsnyhet när han och hans kolleger avslöjade att vraket man funnit i ett sund i Vaxholm är Äpplet, ett av regalskeppet Vasas tre systerfartyg.

Men sedan har det rått viss förvirring kring Vasas övriga två systerfartyg, inte minst bland intresserade läsare som hört av sig.

Spärrar

Mitt rapporterade nämligen att Vasas systerfartyg Kronan (sjösatt 1632) och Scepter (sjösatt 1634) troligen sänktes avsiktligt i Vaxholm på 1670-talet – för att spärra farleder för fientliga krigsfartyg.

”Felaktig text” tyckte en läsare som påpekade att Scepter i själva verket sänktes vid Skeppsholmen i Stockholm och att Kronan sjönk under slaget vid Öland 1676.

Viktiga namn

Förklaringen är enkel: I det första fallet rör det sig om ett tidigare fartyg med namnet Scepter (sjösatt 1617) och i det andra om ett senare fartyg med namnet Kronan (sjösatt 1668). Ingetdera var systerfartyg med Vasa.

– Namn på fartyg går igen. De har de alltid gjort, inte bara i Sverige, och så är det än idag, säger Jim Hansson.

– Det fanns fyra Äpplet, fyra Kronan och minst fyra Scepter.

Namnen var för övrigt väl valda för att symbolisera kungamakten i Sverige på den tiden – riksregalierna kronan, spiran (scepter) och riksäpplet, berättar han.

När det gäller just Äpplet som påträffats i Vaxholm vill han inte gå närmare in på den exakta fyndplatsen.

– Ett sund i Vaxholm. Försvarsmakten som vi samarbetar med vill inte att vi säger mer än så.

På vilket djupt ligger vraket?

– Det vill jag inte säga, men det är rätt så mörkt därnere, om man säger så.

Hittills har marinarkeologerna bara tagit träprover som använts för att datera och identifiera vraket, men nästa år är det tänkt att man ska göra nya dykningar.

– Vi vill ta fram en 3D-modell, titta på skeppstekniska detaljer, kartlägga det, och se om formen stämmer med Vasas, säger Jim Hansson.

Breddades

Vad man vet om Äpplet är att byggdes nästan samtidigt med Vasa, men att man redan innan sjösättningen insåg att Vasa var för smal och därför riskerade att bli ostadig, berättar han. Därför justerades Äpplets mått så att hon blev cirka en meter bredare.

– Det var lite trial and error.

När det gäller farvattnen runt Vaxholm konstaterar han att det finns totalt tio sund som av försvarsskäl blockerades med stenkistor och kasserade fartyg, från Gustav Vasas tid och framåt.

– Större delen av den seglande träflottan kan finns kvar på botten.