Omdebatterat. Trygg Hansa-huset så som det ser ut i det senaste reviderade förslaget. Foto: Illustration: Manuelle Gautrand Architecture

Uppmärksammat takförslag stoppas av staden

Det uppmärksammade förslaget att bygga på Trygg Hansa-kvarteret skrotas helt. Staden har beslutat att avbryta projektet helt.

  • Publicerad 13:33, 18 mar 2021

Mark- och miljödomstolen gav staden på fingrarna nyligen då de upphävde det uppmärksammade förslaget om en påbyggnad på Trygg Hansahuset i korsningen Korsningen Fleminggatan/Scheelegatan. De ansåg att den borde ha antagits av Kommunfullmäktige och inte bara i stadsbyggnadsnämnden.

Domstol upphäver kritiserade planer för Trygg Hansa-kvarteret

Men när detaljplanen skulle godkännas på nytt, för att sedan skickas till kommunfullmäktige, såg det grönblåa styret, som varit kritiskt till förslaget tidigare, sin chans att kasta det i soptunnan.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade enligt ett eget förslag – att avbryta detaljplanearbetet.

Även Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som klubbade igenom detaljplanen första gången, ställde sig bakom majoritetens förslag. Sverigedemokraterna röstade också mot kontorets förslag att godkänna detaljplanen på nytt, men med ett eget uttalande.

– Det är ganska ovanligt att vi stoppar projekt i ett sånt här sent skede, men i detta fall har vi varit tydliga under en längre tid med att vi inte tycker att förslaget som sådant fungerar i den här delen av Stockholm. Det är ett udda projekt i stenstaden som sticker ut väldigt mycket, säger Joakim Larsson, (M), stadsbyggnadsborgarråd.

Betyder det att ni inte vill ha arkitektur som sticker ut i stenstaden?

– Det här förslaget var exceptionellt i den delen. Det finns massor av exempel där moderna tillskott gjorts möjliga. Vi ska inte vara smakpoliser. Men höjden på husen i stenstaden är anpassade för att skapa maximala ljusförhållanden och därför måste man vara ganska försiktig när man gör tillägg på taken, säger Larsson.

Sedan 2009 har det funnits idéer om att bygga om i kvarteret. Det här var det fjärde förslaget som har stupat på ett eller annat sätt. Joakim Larsson och den styrande majoriteten ser gärna att det byggs i kvarteret, men då i gatunivå.

– Ja, vi ser gärna tillkommande byggrätter på fastigheten och att man aktiverar gatan. Men vad det är återstår att fundera på för de nya ägarna. Det är en fantastisk fin fastighet att utveckla, säger Joakim Larsson.

Kvällsvy. Förslaget sett från Fleminggatan. Foto: Illustration: Manuelle Gautrand Architecture

Så säger fastighetsägarna

Det var de tidigare fastighetsägarna Areim och SEB Trygg Liv som tog fram förslaget. De nya ägarna, NCAP och Folksam, hade inga beslut om att bygga eller inte bygga då de ville avvakta detaljplanens öde. De uppgav samtidigt att de i dagsläget fokuserar på att utveckla de befintliga fastigheterna men uteslöt inte att genomföra förslaget vid senare tillfälle.

Folksam har avböjt att kommentera stadens nya beslut.

Johan Zachrisson på Cushman & Wakefield som representerar NCAP har precis tagit del av beskedet och uppger att de behöver tid för att analysera det.

”Vi tycker att den planerade tillbyggnaden skulle ha utgjort ett estetiskt och tilltalande tillskott i Stockholms stadsbild, men nu får vi ta ett steg tillbaka och framför allt fokusera på att omvandla den nuvarande byggnaden på Fleminggatan 20 till ett av de attraktivaste kontoren på Kungsholmen” skriver han i ett mailsvar.

Visa merVisa mindre