Mitt i träffade 14-årige "Olle" 2019 i Västerhaninge efter att han hade rånats av tre ungdomar på väg hem från fotbollen. I gänget hade flera maskerat sig. Olle vågade inte gå tillbaka till skolan under en tid. Till höger, Jens Davidson (KD). Foto: Stefan Källstigen och Pressbild

Ungdomsrånen i Haninge minskar kraftigt

2019 skedde fler personrån i Haninge än i någon annan kranskommun – men i år har brotten minskat med 63 procent. ”Jag tror att det som gjorts gett resultat och jag hoppas att det fortsätter”, säger Jens Davidson (KD).

  • Publicerad 14:41, 2 nov 2020

Mitt i har tidigare berättat att fler ungdomsrån skedde i Haninge än i någon annan kranskommun 2019. Nästan 100 anmälda rån i fjol innebar att nästan 10 procent av alla regionens ungdomsrån skedde i kommunen.

Men antalet ungdomsrån har minskat drastiskt i Haninge i år. Statistik från polisen visar att antalet fall mellan 1 januari till 16 september har sjunkit från 70 till 26, en minskning med 63 procent.

– Sedan i augusti förra året arbetar vi på ett nytt sätt. Redan när en ungdom misstänks för brott kopplas en socialsekreterare in vid första polisförhöret. Även föräldrarna kopplas nu in direkt och får föräldrastöd, säger Jens Davidson (KD), kommunalråd med ansvar för trygghetsfrågor i Haninge.

Enligt honom är denna förändring en del av trygghetssatsningarna som det beslutats om inom ramen för den partiöverskridande Trygghetskommissionen, som initierades av Haninges kommunledning förra hösten.

15 åtgärder vidtas

Trygghetskommissionen var i våras klara med sitt arbete som resulterade i 15 konkreta trygghetsåtgärder, och de kan alltså ha fått effekt på ungdomsbrottsligheten.

– I dag jobbar några av våra socialsekreterare främst med just unga som begår brott. Sedan har vi anställt två ytterligare fältassistenter, två ytterligare väktare och satsar dessutom mer på kameraövervakning, säger Jens Davidson.

Haninge kommun har sedan tidigare kamerabevakning på tolv av sina fastigheter.

– Ytterligare sex av våra fastigheter ska få kameror. Dessutom har polisen börjat sätta upp kameror med tillfälliga tillstånd sedan en tid, säger Davidson.

Nattvandringen, som i dag primärt utförs av ideella föreningar i Haninge, anser Davidson också kan vara en faktor.

Tror du att den sjunkande trenden med ungdomsrån fortsätter?

– Det är dumt att lova något, men jag tror att det som gjorts gett resultat och jag hoppas att det fortsätter. Men detta är ett långsiktigt arbete som kräver tålamod.

17 miljoner skjuter kommunledningen till såväl år 2020 som 2021 för Trygghetskommissionens arbete. Men hur mycket av pengarna som går till att hantera ungdomsbrottsligheten är oklart.

– Det är väldigt svårt att säga exakt. En stor del av pengarna går till långsiktigt förebyggande arbete och många lite mer indirekta insatser kan i förlängningen också påverka ungdomsbrottsligheten. Jag kan inte lova vad vi gör efter 2021, men vår ambition är att fortsätta arbetet, säger Jens Davidson.

Problem vid Poseidons torg

Polisen i Haninge kan instämma i att det har blivit lugnare. De tror också att den mediala uppmärksamheten kring de många rånen kan ha verkat brottsförebyggande.

– Det går inte att hindra barn från att bära märkeskläder eller ha de senaste mobiltelefonerna, men jag tror att föräldrar har pratat mycket med sina barn om det här och att man tänker sig för lite mer, säger Lars-Göran Rehn på Haningepolisen.

Men det finns fortsatt områden som bekymrar polisen.

– Det handlar särskilt om Poseidons torg och runt kulturhuset där det samlas mycket ungdomar på helgerna. Det är inget uppseendeväckande, men det oroar oss, säger han.

Så sent som vid 18-tiden förrförra fredagen ska en flicka i 15-årsåldern ha tvingats in i ett skogsparti bakom kulturhuset. Där ska hon ha misshandlats och bestulits på jacka och mobiltelefon.

Lugnare efter skolstängning

Polisen såg en uppgång under början av höstterminen, särskilt i anslutning till skoldagens slut. Man satte då in extra polisnärvaro runt Eskilsvägen. Men sedan Fredrika Bremergymnasiet i början av oktober fick stänga och övergå till distansundervisning på grund av ett lokalt coronautbrott, fram tills måndag denna vecka, har det lugnat sig något.

– Det är inte samma stök som tidigare, men nu är det i stället koncentrerat kring fredag och helger. Vi fortsätter att stärka upp med mer närvaro, säger Lars-Göran Rehn.

Även i Jordbro är detta fortsatt ett bekymmer, även om insatser har haft effekt.

– Jag vill inte påskina att allt är frid och fröjd, men här är fältassistenter och socialtjänsten mer på tårna om det är barn som är ute på kvällarna och umgås med äldre kriminella, säger Rehn.

Trygghetskommissionens åtgärder

Åtta av de 15 åtgärderna som den partiköverskridande Trygghetskommissionen i Haninge presenterade i våras:

Fler fältassistenter

Antalet fältassistenter under kultur- och fritidsförvaltningens ledning har ökat, från två till sex.

Trygghetsvärdar och väktare

Ytterligare trygghetsskapande resurser i form av trygghetsvärdar/väktare införs. Antalet väktare har ökat från två till fyra.

Brottsförebyggande forum

En samverkan mellan kommun, polis, föreningsliv och företagare. Forumet ska användas för att sprida kunskap inom olika sakområden och även kunskap om lokala förhållanden. Det ska ledas från högsta politiska nivå, och även verka som en direkt kanal för rådets olika aktörer till kommunledningen.

Föreningsdrivna nattvandringar ska fortsätta

Trygghetskommissionen är positiv till att den föreningsdrivna nattvandringen fortsätter.

Snabba insatser mot brottsaktiva unga

Socialtjänst och polis samverkar för att dels lagföra brott, men också ge stöd till utsatta familjer. Detta har relativt nyligen påbörjats och är en metod som syftar till att snabbt agera mot brottsaktiva unga.

Kulturhuset som möjligt nav för ungdomar i Handen

Möjligheten ska prövas att kommunen tillsammans med Kulturhusets kafé hittar former för att arbeta tillsammans med ungdomar. Detta kan bidra till en bra och positiv plats i kulturhusets lokaler för ungdomar i Handen.

Avhopparverksamhet

Haninge kommun ska undersöka möjligheten att på ett bra sätt inrätta en avhopparverksamhet.

Kameror
Fortsatt utbyggnad av olika former av kameraövervakning i anslutning till kommunens egna fastigheter. Det kan både handla om att undersöka möjligheten att snabba på arbetet på vissa platser och om att peka ut ytterligare platser som lämpliga för kameraövervakning.

Visa merVisa mindre