Demonstration. Närmare tusen personer samlades utanför landstingshuset på Kungsholmen när regionfullmäktige sammanträdde för att fastställa budgeten. Foto: Ingrid Johansson

Tusen demonstrerade till stöd för barnmorskorna

Demonstranter fyllde landstingshusets gård på tisdagen till stöd för barnmorskornas krav på bättre arbetsvillkor. Samtidigt, inne i landstingssalen, debatterades regionens 119-miljardersbudget.

  • Publicerad 13:48, 16 nov 2021

Vi skjuter till det som behövs

Uppemot ettusen personer, och nästan lika många barnvagnar, fyllde landstingshusets gård på tisdagen i en demonstration till stöd för personalen i förlossningsvården.

Samtidigt, inne i landstingssalen, sammanträdde regionfullmäktige för att fastställa budgeten för valåret 2022.

Av regionens 119-miljardersbudget går 70 miljarder kronor till sjukvården, tre miljarder mer än förra året. Dessutom drygt 200 extra miljoner kronor till förlossningsvården.

– Vi skjuter till det som behövs för att införa en för Sverige unik reform, en barnmorska per födande kvinna, sade finansregionrådet Irene Svenonius (M) i sitt inledningsanförande.

Larmat tidigare

Oppositionen blev inte sena att replikera:
– Det är ett underkännande av er budget att ni måste göra den här förändringen i sista stund, sa Anna Sahlin (V).

Fler barnmorskor ska fram – och det får kosta

Oppositionsrådet Aida Hadzialic (S) sade apropå demonstrationen att det inte är första larmet från sjukvården.

– 2019 tågade tusentals i ett sjukvårdsuppror i protest mot rekordvarsel vid landets största sjukhus, sade hon.

Privatisering

Socialdemokraterna yrkar i sin skuggbudget på ännu mer pengar till akutsjukhusen, och även till förlossningsvården.

– Ett decennium av högerkoalitioner har i Region Stockholm fundamentalt stöpt om den svenska välfärdsmodellen. Stora delar av sjukvården har privatiserats och styckats upp vilket kräver en enorm övervakningsapparat i syfte att kontrollera denna konstgjorda marknad, sade hon.

Akutsjukhusen har inte råd att kapa köerna

Backar barnmorskorna

Samtidigt strömmade demonstranterna till och snart hördes ropen "Sluta förhala och börja betala".

Julia Åkerlind och Martin Westin med barnen Even och Brita hade kommit för att visa sitt stöd till barnmorskorna.

– De måste gå med på barnmorskornas krav. Det här är viktigt, sade Julia Åkerlind.

Namnlistor

Irene Svenonius mötte upp demonstranterna och tog emot omkring 90 000 namnunderskrifter med krav på bättre arbetsvillkor för barnmorskorna och fler förlossningsplatser.

– Det är positivt med ett stort engagemang för förlossningsvården i Stockholm. Födande kvinnor ska alltid känna sig trygga. Därför anslår vi nu riktade pengar för att nå vårt mål om en barnmorska per födande kvinna och förbättra arbetsmiljön inom förlossningsvården, sade hon i ett uttalande.

Beslut om trafikbudget

Under tisdagen fattade regionfullmäktige beslut om den del av budgeten som rör regionens kollektivtrafik.

Två miljarder för att täcka upp SL:s förlust

Totalt avsätt 24,5 miljarder till trafiken. Av dem beräknas nästan 10 miljarder utgöras av biljettintäkter.

SL:s biljettpriser höjs och en månadsbiljett kommer att kosta 970 kronor, 650 kronor för dem som har rabatt, nästa år.

Bussar och båtar

Bland satsningarna avsätts 63 miljoner kronor under tre år för att bussarna ska komma fram snabbare.

25 miljoner kronor går till skärgårdssatsningar, bland annat till bryggor och väderskydd.

Debatten i regionfullmäktige fortsatte under onsdagen, då också beslut om budget för hälso- och sjukvård togs, inklusive satsningen på förlossningsvården.

Satsar en halv miljard för att stoppa förlossningskrisen

Budgeten i korthet

Hela budgeten omfattar 118,6 miljarder kronor.

Skattesatsen är oförändrad 12,08 kronor.

Ersättningen till husläkarmottagningarna räknas upp med 4 procent.

Ersättningen till aktusjukhusen räknas upp med 1,5 procent.

500 miljoner skjuts till för att klara av vårdskulden efter pandemin.

250 miljoner satsas på att patienter ska få en fast husläkare, bonusen för vårdcentraler som klarar det skruvas upp.

Satsningen på betald utbildning för specialistsjuksköterskor fortsätter, 100 per år ska utbildas.

Läkarinsatserna på äldreboendena stärks med 17 miljoner kronor.

Hälsoinformatörer och andra mobila insatser ska införas i utsatta områden för en mer jämlik folkhälsa.

25 miljoner kronor avsätts för skärgårdssatsningar. Säsongen ska bli en månad längre, är målet, och 4 miljoner avsätts för bryggor och väderskydd. Hållplatser med fler än 20 påstigande per dygn ska få väderskydd.

Sjukvården i skärgården ska få ett lyft, eventuellt blir det en ny läkarbåt.

Försöket med pendelbåtslinjen 83 Rindö-Vaxholm-Stockholm förlängs ett år.

SL:s månadsbiljett höjs till 970 kronor, 650 kronor för dem som har rabatt.

63 miljoner kronor avsätts under tre år för att bussarna ska komma fram snabbare.

15 miljoner kronor går till uppstartsstöd inom kultur och idrott.

Visa merVisa mindre

Julia Åkerlind och Martin Westin visar sitt stöd för barnmorskornas krav. Foto: Ingrid Johansson