Snurror. Exempel på hur vindkraft i havet kan se ut. Det finns ingen färdig visionsbild för projektet utanför Värmdö. Foto: Mostphotos

Sveriges största vindkraftspark planeras utanför Sandhamn

Den stora vindkraftsparken som planeras utanför Värmdö ska täcka en yta på 1 000 kvadratkilometer och kommer att synas från Sandhamn. Men många ska tycka till innan de får grönt ljus.

  • Publicerad 12:38, 11 jan 2022

Vindkraftsparken som planeras utanför Värmdös kust kommer att bli Sveriges största och är tänkt att bidra med 20 TWh (terawattimmar) per år. Det motsvarar nästan 15 procent av hela landets årskonsumtion av el, som är 140 TWh.

Den enorma parken ska bestå av 253 vindkraftverk, som mest 330 meter höga, som placeras cirka 5,5 mil utanför Sandhamn.

En ganska lång sträcka förvisso, men när SVT lät matematikern Måns Karlsson räkna på saken kom han fram till att de kommer att synas. Vid normala förhållanden kommer en person som står fem meter över havsytan på Sandhamn kunna se de översta 157 metrarna av de Eiffeltornshöga vindkraftverken.

Fördubbling på 30 år

Orsaken till vindkraftsbygget är att det kommer att behövas mycket mer el i framtiden, även i Stockholmsområdet, enligt Niclas Erkenstål, VD för Njordr Offshore Wind AB, som vill bygga vindkraftsparken.

– Det pågår en omställning till ett mer klimatanpassat samhälle just nu och då behövs mer förnybar energiproduktion. Om 30 år bedöms elförbrukningen i Sverige ha fördubblats, säger han.

Han nämner industrin, som håller på att växla om till mer elbaserad produktion, och fler elfordon som en bidragande orsak till ökningen.

Inte hunnit bilda sig en åsikt

Representanter för tre samfälligheter på Sandhamn, som Mitt i har pratat med, säger att de inte har hunnit sätta sig in i ärendet tillräckligt för att ha en åsikt om projektet.

– Jag tror att en del är för ett sådant här projekt eftersom det innebär ren el, medan andra är oroade över hur det kommer att påverka fågel, fisk och båttrafik, säger Cattis Granberg, aktiv i Sandhamnsområdets intresseförening.

Värmdö kommun kommer att skicka in ett yttrande om vindkraftsparken, men det är inte klart ännu.

Försvarsmakten har hittills sagt nej till parken, det har även vädrats oro om att vindkraftverken kommer att påverka det marina växt- och djurlivet, och yrkesfisket.

– Vi har försökt hitta ett havsområde med så få konfliktytor som möjligt, till exempel gällande sjöfart, djurliv, fiske och försvarets intressen. Vi kommer att göra en rad utredningar på bland annat dessa områden, säger Niclas Erkenstål.

Långt ut. Vindkraftsparken är tänkt att ligga drygt fem mil utanför Värmdös skärgård. Närmast bebodda ö blir Sandhamn. Foto: Njordr Offshore Wind AB

Vindkraftparken

Vad: Sveriges största vindkraftspark, med 253 vindkraftverk, som ska täcka en yta på cirka 1 000 kvadratkilometer. Namnet på parken är Baltic Offshore Delta och den väntas leverera 20 TWh el per år.

Var: Cirka 5,5 mil utanför Stockholms och Värmdös skärgård

Hur: Vindkraftverken fästs dels med bottenfasta fundament, dels med flytande fundament som fästs med vajrar på botten.

När: Om allt går som planerat kan parken stå klar år 2032. Samråd pågår till början av februari. Efter det ska synpunkter sammanställas och en ansökan tas fram, den skickas in under 2023.

Visa merVisa mindre