Missat mål. Inget av de kommunala bostadsbolagen i Stockholms stad uppnår byggstartsmålen för 2021. Foto: Mostphotos

Svenska bostäder har inte börjat bygga en enda hyresrätt i år

Stockholms tre kommunala bostadsbolag skulle tillsammans ha påbörjat 719 nya hyreslägenheter under 2021. Det är ett mål de inte kommer att uppnå. Svenska bostäder har inte startat ett enda bygge.

  • Publicerad 05:00, 8 nov 2021

Som planen ser ut just nu kommer vi kunna starta tillräckligt många projekt nästa år.

De kommunala bostadsbolagens uppgift är att erbjuda hyresbostäder till människor oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Det är ett sorts samhällsansvar som privata hyresvärdar inte behöver ta ställning till.

I och med detta samhällsansvar finns tydligt uppställda mål för hur många byggen av hyresrätter som ska påbörjas under ett år.

Fattas hälften

2021 skulle Familjebostäder ha börjat bygga 299 bostäder, men kommer att revidera den siffran till 238, eftersom ett av de planerade byggprojekten flyttats fram.

Stockholmshem skulle ha påbörjat 220 bostäder, men kommer att landa på 124, drygt hälften. Detta för att ett bygglov har överklagats, vilket medför att byggstarten förmodas bli först efter årsskiftet.

Det tredje kommunala bostadsbolaget är Svenska Bostäder. Bolaget har som mål att påbörja 200 lägenheter årligen, men kommer i år inte påbörja en enda lägenhet under 2021.

Det kommer alltså påbörjas sammanlagt 362 hyreslägenheter i allmännyttan, och inte 719 som var målet.

Olika omständigheter

Stefan Sandberg är vd på Svenska Bostäder, bolaget som alltså inte kommer att byggstarta en enda av de 200 som var målet. Han säger att det finns olika anledningar till det och att två planerade projekt skjutits på framtiden.

– Ett projekt har skjutits fram på grund av att entreprenadupphandlingen behövde göras om enligt lagen om offentlig upphandling. Ett annat projekt har förskjutits på grund av att våra ekonomiska kalkyler inte gick ihop. Det vore oansvarigt att starta projekt när vi redan innan vet om att projektet inte blir lönsamt. Vi har därför valt att se över projektets omfattning och innehåll, och försöker möjligen igen längre fram, säger han. 

Svårt att få mark

Det är en lång process att bygga lägenheter. Bland annat krävs en markanvisning från exploateringsnämnden – en option att förhandla med staden om att bygga bostäder på ett markområde.

Såväl privata som kommunala byggherrar söker markanvisningar hos exploateringsnämnden. När ett område sedan blir aktuellt för byggnation tar nämnden beslut om inkomna ansökningar om markanvisningar. Det kan betyda att ett bolag inte får en enda under ett år, trots att det lämnat in flera ansökningar.

När ett byggbolag sedan får en markanvisning dröjer det ytterligare många år innan en lägenhet kan börja byggas. Hur många hyresrätter det kommer att byggas i framtiden är därför svårt att säga.

– Ofta ska en detaljplan utvecklas, själva husen projekteras, bygglov sökas och upphandlingar genomföras. En markanvisning i år innebär ofta att vi börjar bygga flera år framåt i tiden. Få markanvisningar i år innebär därför inte en risk för låg produktionstakt just i år, utan i stället flera år framåt i tiden, säger Stefan Sandborg.

Hur ser du på möjligheterna att uppfylla målet nästa år, utifrån hur läget ser ut nu?

– Som planen ser ut just nu kommer vi att kunna starta tillräckligt många projekt nästa år.