RIVS. Det tomställda huset vid John Ericssonsgatan – som är granne med Markelius-huset – ska rivas efter mark- och miljödomstolens beslut. Foto: Per Brandt

Strid om rivningshotat hus vid Norr Mälarstrand

Inget gehör hos länsstyrelsen. Nu försöker Svenska byggnadsvårdsföreningen stoppa rivningen av ett grönklassat hus vid Norr Mälarstrand i Mark- och miljödomstolen.

  • Publicerad 06:00, 26 dec 2021

Turerna för det grönklassade hyreshuset på John Ericssonsgatan 4, granne med det blåklassade Markeliushuset, har varit många. Lärarförbundet äger huset via sin fastighetskoncern Gemfast och tomställde huset 2018 på grund av rasrisk, då konstruktionen består av så kallad aluminatcement som vittrar sönder.

De vill därför riva och bygga ett nytt hus.

Efter att först ha fått nobben på rivningsansökan från staden tvingade mark- och miljödomstolen tidigare i år kommunen att ändra sitt besked och ge klartecken för att jämna huset med marken.

Beslut: Huset vid Norr Mälarstrand får jämnas med marken

Beslutet att ge rivningslov överklagades av grannar, intilliggande bostadsrättsföreningar samt av Svenska byggnadsvårdsföreningen som protesterat genom hela processen. De tycker bland annat att renoveringsalternativen inte har utretts tillräckligt.

”Vi yrkar således att rivningslovet upphävs och anser att ett renoveringsalternativ bör utredas. Om det ändå skulle visa sig att en renovering inte är möjlig anser SBF att den nya byggnaden måste utformas väl för att passa in i miljön”, skriver byggnadsvårdsföreningen

Men länsstyrelsen avslår alla överklaganden. Myndigheten skriver bland annat att Högsta förvaltningsdomstolen kommit fram till att grannar inte har rätt att överklaga rivningslov och de anser inte heller att byggnadsvårdsföreningen har klagorätt.

Sista ordet är dock inte sagt i denna rivningsstrid. Svenska byggnadsvårdsföreningen har redan överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. De vill att domstolen utöver avvisningsbeslutet, ger dem talerätt och att rivningslovet sedan upphävs. I sin överklagan hänvisar de till ett batteri av andra fall, som enligt dem liknar detta, i högre instanser där de

”SBF anför bland annat att i Århuskonventionen anges inte några begränsningar i arten av ärenden, att exempelvis rivningslov skulle undantas. Rivning av en byggnad har dessutom, typiskt sett, en betydligt större påverkan på kulturmiljön än exempelvis vid ett bygglov för en ändring av en byggnad.” skriver de bland annat i överklagan.

Gemfasts vd Stefan Lindhoff meddelar till Mitt i Kungsholmen att de inte vill uttala sig i nuläget.

Är grönklassad

Fågelbärsträdet 12 byggdes 1931–32 efter ritningar av Gustaf Birch-Lindgren.

Fastigheten är grönklassad och i kvarteret finns ytterligare fem grönklassade, tre gulklassade samt en blåklassad fastighet, Markeliushuset.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre