Förändring. Trycket på infartsparkeringarna har minskat under pandemin. Foto: Mitt i Stockholm

Stopp för omstridd P-avgift i Stuvsta

Det har varit många turer, men nu upphäver Transportstyrelsen kommunens beslut om en zon med parkeringsförbud i Stuvsta.

  • Publicerad 14:40, 5 jan 2022

Parkeringsavgifter infördes på ett antal gator i Stuvsta i april. Samtidigt infördes även parkeringsförbud för att öka framkomligheten på villagator. Avgifterna var ett försök som skulle utvärderas efter ett år.

Men avgifterna blev inte långvariga. Beslutet överklagades och avgifterna pausades i somras efter delbeslut från Transportstyrelsen. Skyltar och parkeringsautomater täcktes över.

Nu har Transportstyrelsens beslut kommit. Myndigheten upphäver kommunens beslut om parkeringsförbud inom området. Orsaken är en teknikalitet.

"Blir ett enormt projekt"

Kommunen beslutade om parkeringsförbud för ett helt område. Det innebär att även terräng och enskilda vägar till fastigheter inom området också omfattas av föreskrifterna.

Eftersom det inte finns behov av parkeringsförbud där upphävs beslutet, även om det inte varit kommunens intension att de här gatorna skulle beröras.

– Vi får nu utröna vad det här får för effekt och betydelse. Om man ska behöva gå in på varje individuell vägsträcka blir det ett enormt projekt och riskerar att få ett intetsägande resultat, säger Love Bergström (M), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Inte samma behov

Under hösten har kommunen infört parkeringsförbud på vissa gator i Stuvsta.

– Vi har infört p-förbud på ett antal gator där det är direkt trafikfarligt att parkera. Det handlar exempelvis om att räddningstjänsten måste kunna komma fram, säger Nicklas Lord, chef för teknik- och landskapssektionen.

Försöket ska snart utvärderas, men underlaget är begränsat. Dessutom har pandemin förändrat situationen.

– Det generella problemet är inte lika stort och det är mindre tryck på infartsparkeringarna, säger Nicklas Lord.

Partierna i den styrande koalitionen kommer nu att diskutera hur de ska gå vidare.

Innebär det här att de som inte vill se parkeringsavgifter i Stuvsta kan andas ut nu?

– Det bli inga avgifter nu i alla fall. Det är svårt att ge några besked innan koalitionen diskuterat det. Det är lite tillbaka till ritbordet, säger Love Bergström.

Avgifter och parkeringsförbud som införts på försök i centrala Huddinge påverkas inte av Transportstyrelsens beslut, eftersom det inte överklagats. Men det ska också utvärderas.

Detta har hänt

I april 2021 införde Huddinge kommun parkeringsavgifter på försök på kommunala gator inom en radie av cirka 600 meter från pendeltågsstationerna i Huddinge och Stuvsta.

Beslutet överklagades och länsstyrelsen upphävde förbudet. Efter en ändring i trafikförordningen hade kommunen inte längre rätt att införa parkeringsförbud.

En ändring gjordes i trafikförordningen och P-avgifterna skulle återinföras. Men besltuet överklagades igen till Transportstyrelsen.

Avgifterna pausades. I december upphävde Transportstyrelsen kommunens belsut.

Visa merVisa mindre