Det framkommer i ”Samhällsbarometern 2022” av PE Teknik & Arkitektur, där invånarna har svarat på frågor om staden de lever i.

På påståendet ”Det finns en välfungerande kollektivtrafik” instämmer hela 88 procent av de tillfrågade. Det är högsta siffran i Sverige.

– Detta är ett kvitto på det fantastiska jobb som görs hos alla som håller Stockholms kollektivtrafik rullande, säger Kristoffer Tamsons (M) trafikregionråd.

Motsvarande siffror för 2021 och 2020 i Stockholm var 81 respektive 77 procent.