SPECIALISTER. – Vi kan skaffa oss en bra bild och kan sprida ut oss i och med att vi är två, vilket är viktigt inte minst för anhöriga. Vi kan också skapa mer individanpassade lösningar vilket oftast är bättre, säger Lina Karlsson, specialistsjuksköterska inom psykiatri, här med kollegan Åsa Boquist. Foto: Pekka Pääkkö

Stockholm får ytterligare en akutbil för psykisk vård

Behovet av akuta utryckningar för psykiatrisk vård är stort. Nu har Region Stockholm satt in två akutbilar över jul- och nyårshelgerna.

  • Publicerad 14:15, 31 dec 2020

Sedan 2015 har en psykiatriambulans rullat i Stockholms-regionen. Men nu, under tre månader, kommer två bilar att finnas för att möta ett ökat tryck.

– Den vanliga ambulansverksamheten är jättebelastade på grund av covid. Då är det bra att vi kan täcka fler timmar på dygnet. Vi kan ju även avlasta den akuta vården, säger Mikaela Abrahamsson, enhetschef på PAM-enheten.

Antalet utryckningar per år har ökat sedan starten. Idag åker de på mellan fem-åtta utryckningar per pass. De larmas till platsen av 112 och det handlar främst självmordsförsök.

Bilen körs av en ambulanssjukvårdare och två specialistsjuksköterskor i psykiatri åker med, vilket skiljer fordonet från en vanlig ambulans. Det finns heller ingen bår utan istället extra säten dit patienter kan tas för att få avskildhet. De har även har tillgång till journaler vilket ambulanser inte har. Det gör att de kan lotsa patienterna vidare för behandling bättre och de är uppskattade, enligt Mikaela Abrahamsson.

– Vi känner ju att vi tillför något, att vi kan prata på ett annat sätt. Det blir ett helt annat bemötande när patienterna möts av någon som är utbildad i psykiatri, säger hon.

Det pratas mycket om att den psykiska ohälsan ökar under pandemin, ser ni ett behov av att ha två bilar permanent?

–  Det är klart att behovet har ökat och många kommer vara ensamma i jul. Men det får vi utvärdera efteråt, säger Camilla Florin, stationschef på AISAB.

– Sedan är det inte säkert att det är just för de som ringer 112. Det kommer nog vara primärvården, vårdcentralerna, dit de flesta kommer att vända sig, säger Mikaela Abrahamsson.

Enligt Susanne Nordling (MP), ordförande för psykiatri och psykisk hälsa i Region

Stockholm, togs beslutet om en extra akutbil då det finns en ”oro kring jul-, nyår- och trettondagshelgerna” i samband med pandemin. Hon utesluter inte att den kan bli permanent.

– Tidigare har det inte bedömts funnits det behovet, men pandemin gör att det har blivit en helt annan situation där vi måste omvärdera allt. Finns behovet ska vi givetvis titta på att ha detta permanent. Dels är det en väldigt bra verksamhet, dels så avlastar det psykiatriakuten, säger hon.

Psykiatriambulansen

PAM står för Psykiatrisk Akut Mobilitet. Verksamheten drivs i samarbete mellan Norra Stockholms psykiatri (specialistsjuksköterskor) och AISAB, ambulanssjukvården i Storstockholm AB (ambulanssjukvårdare).

1 december till 28 februari är två fordon i drift, klockan 11-21 samt 17-03 varje dag. Akutbilarna larmas via SOS Alarm och gäller hela länet.

Enhetens uppgift är att ”förbättra kvaliteten på akuta psykiatriska bedömningar utanför sjukhusområdet samt minska stigma.” De avlastar även polisen och ordinarie ambulansen.

Källa: Norra Stockholms psykiatri

Visa merVisa mindre

Mår du akut psykiskt dåligt?

Ring alltid 112 i en akut nödsituation. Den psykiatriska akutmottagningen vid S:t Görans sjukhus har också öppet dygnet runt, året om. Telefon: 08-123 492 00. För ärenden som inte är akutabörmani första handvända sig till sin vårdcentral.