Renovering. Stadsbiblioteket är i akut behov av fler viktiga renoveringar visar en inventering av fastighetskontoret. Bland annat behöver elen bytas ut, men det saknas pengar till akuta åtgärder. Foto: Christopher Blanck

Stadsbiblioteket i akut behov av upprustning

Både el och avlopp är i akut behov av upprustning på Stadsbiblioteket. En renoveringsplan finns, men där är inte el- och avlopp inräknat. Det finns varken tid eller pengar för dessa renoveringar, enligt fastighetskontoret.

  • Publicerad 06:15, 7 jun 2021

Det är inte försvarbart att låta Stadsbiblioteket vara en byggarbetsplats år efter år.

Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd. Foto: Paulina Westerlund

Elen och avloppet på Stadsbiblioteket är i akut behov av en upprustning. Enligt fastighetskontorets senaste rapport är både el- och avlopp är i ”mycket dåligt skick och behov av utbyte inom en snar framtid”.

Därför kräver Socialdemokraterna i Stockholm att en plan tas fram.

– Det behövs en plan som innehåller alla nödvändiga delar i renoveringsarbetet. Allting som håller på att förfalla måste tas om hand nu på en gång, säger oppositionsrådet Emilia Bjuggren, (S).

– Det är inte försvarbart att låta Stadsbiblioteket vara en byggarbetsplats år efter år.

Emilja Bjuggren, oppositionsråd (S). Foto: Louise Helmfrid

Bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) säger att det just nu sker en upprustning i etapper.

– De första fem åren fokuserar bland annat på förbättrad säkerhet, upprustning av basarerna, tillgänglighet, utvändig renovering och översyn av avlopp och vatten. Fastighetskontorets inventering har visat att de tekniska installationerna håller några år till, men snart kommer man även behöva ta tag i dem. Kontoret gör löpande underhåll och säkerställer att saker och ting fungerar och lever upp till standarder.

40 år gammal el

Enligt rapporten är de flesta av elinstallationerna över 40 år gamla trots att den tekniska livslängden är 30 år. Därför rekommenderar fastighetskontoret att samtliga elinstallationer och apparater från 1979 och tidigare byts ut. Något som däremot inte ingår i den renoveringsplan som togs fram 2019. Enligt fastighetskontoret räcker inte heller pengarna till för att fixa detta.

– Fastighetskontoret ser att problemen är för många och att det finns inga pengar för att fixa dem, säger Emilia Bjuggren.

Kräver ny plan

2019 togs beslutet om att renovera Stadsbiblioteket. Arbetet beräknades pågå under en femårsperiod med en kostnad på drygt 260 miljoner kronor. Men i den planen ingår alltså inte upprustning av el och avlopp.

– 2019 sa Dennis Wedin att den grönblå majoriteten skulle ta ansvar för Stadsbiblioteket. Därför kräver vi att han nu ska ta fram en plan för en ordentlig renovering där allt akut ska fixas, säger Emilia Bjuggren.

– Den genomarbetade upprustning i etapper som just nu pågår är finansierad, och drogs igång under denna mandatperiod. Hade Socialdemokraterna tagit samma ansvar under sin tid vid makten hade vi just nu kommit längre i arbetet, säger Dennis Wedin.