Expressfart. Spånga kan få expressbussar i framtiden, bland annat till Danderyds sjukhus dit tre olika expresslinjer är på förslag. Arkivbild. Foto: Claudio Britos

Spånga kan få nya expressbussar

Stressad och på väg till jobbet? Kanske kommer expressbussar till och från Spånga vara ett alternativ i framtiden. I alla fall om trafikförvaltningen får som de vill.

  • Publicerad 14:45, 20 okt 2021

Utveckling av dagens stombusstrafik.

Region Stockholms trafikförvaltning har skickat ut en ny kollektivtrafikplan för åren 2030 till 2050 på remiss.

84 åtgärder föreslås för att förbättra kollektivtrafiken.

Några förslag berör Spånga, som bland annat expressbusslinjer.

En expressbuss trafikerar enligt trafikförvaltningens remiss sträckor "där efterfrågan så kräver", där bussar exempelvis går upp till var femte minut.

En av expressbussarna skulle i så fall köra sträckan Danderyds sjukhus-Kista-Rinkeby-Spånga-Vällingby.

Blir expressbusslinjen av kan resenärer byta till pendeltåg i Spånga och tunnelbana i Tensta och Kista.

Ska undersökas

Flera studier har gjorts för att undersöka hur expressbussen kan ta sig fram på sträckan. Närmast ska delsträckan Vällingby-Spånga-Kista undersökas.

Även buss 157, som idag trafikerar Danderyds sjukhus-Ulriksdal, kan bli en framtida expressbuss till Spånga. Förslaget är att förlänga sträckan till Bergshamra-Sundbyberg-Rinkeby-Spånga.

Här hoppas trafikförvaltningen att expressbuss 157 i så fall kan avlasta resandet på pendeltåg, tvärbana och tunnelbana. Samtidigt flaggar förvaltningen för att fler utredningar behövs för att undersöka framkomligheten för expressbussen.

Ny sträcka för 540

Även buss 540, som i dag trafikerar Universitetet-Tensta centrum, kan bli en expressbuss till Spånga. Ny linjesträckning skulle i så fall bli Danderyds sjukhus-Spånga.

I ett mejl svarar trafikförvaltningens presstjänst att de nya expressbussar som planeras är en "utveckling av dagens stombusstrafik med hög turtäthet och god framkomlighet."

Trafikförvaltningen bedömer att expressbussarna behövs som en tvärförbindelse för att ge kortare restider, avlasta tågtrafiken och möta den befolkningsökning som väntar med ny bostadsbebyggelse.

Remisstiden för att komma med synpunkter på kollektivtrafikplanen gick ut sista september. Trafikförvaltningen hoppas att planen kan antas våren 2022. När de nya expressbussarna ska införas är inte bestämt utan behöver utredas vidare, uppger SL:s presstjänst.

Snabbare. Expressbussen skulle gå upp till var femte minut. Foto: Anna Rönnqvist

Så många reser från Spånga

Under ett vardagsdygn vintertid reser så här många från Spånga (2019, senast tillgängliga siffror):

17 100 personer

varav 8 400 med buss

varav 8 700 med pendel

Vardagar kl 6-9:

5 100 personer

Vardagar 7.30-8.30:

2 200 personer

Källa: Trafikförvaltningen

Visa merVisa mindre