Sommarlov. På 1800-talet riktades kolloverksamheterna till barn i fattiga, trångbodda familjer. Nu är det framför allt barn i familjer med goda inkomster i resurstarka områden som söker sig till verksamheterna. Foto: Mostphotos

Sommarkollo främst för barn med rika föräldrar

Ovanligt många barn har sökt till kollo i år men fortfarande är det få familjer med små inkomster som tar chansen, trots att kollot är gratis för dem. Skillnaderna är också stora mellan stadsdelarna.

  • Publicerad 05:31, 18 maj 2021

Intresset för att åka på kollo i sommar är ovanligt stort, enligt siffror från Stockholms stad. Totalt har staden fått in runt 9 700 kolloansökningar, drygt 2 000 fler än i fjol. Ungefär 60 procent av dem kan hoppas på att få en plats.

Familjens inkomst avgörande

Trots att kolloansökningarna överlag har dragit iväg, så syns det ingen större ökning av ansökningarna från familjer med låga inkomster.

Bara 8 procent av de sökande, 811 stycken, är barn från hushåll som ska klara sig på mindre än 20 000 kronor i månaden. Detta trots att staden förra året gjorde kollot gratis för den här gruppen.

Majoriteten av dem sökt i år, drygt 69 procent, är barn från familjer som har en månadsinkomst på mer än 52 000 kronor.

Trenden, att det framför allt är familjer från de högre inkomstklasserna som söker kolloplats, består alltså trots att priserna är anpassade till familjens ekonomin.

Saknas "kollotradition"

Enligt kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C) måste staden jobba mer med riktade informationsinsatser, som uppsökande verksamheter och prova på-verksamheter, för att nå fler.

– Föräldrar som själva har varit del av den kollotraditionen ser gärna det som en möjlighet också för sina barn men familjer som inte söker kanske inte ens känner till att kollo finns, säger Jonas Naddebo.

Trots att staden i år ska satsa på information i ytterstaden verkar man ha svårt att nå ut till familjer i resurssvaga stadsdelar. I Rinkeby-Kista har bara 106 ansökt om en plats. Det är 1,6 procent av det totala antalet barn och ungdomar i stadsdelen. På Södermalm är motsvarande siffra 14 procent.

Utmaning att nå ut

Enligt Jonas Naddebo kan det bli aktuellt med en större utredning av hur kolloverksamheten ska utvecklas för att staden på sikt ska lyckas locka underrepresenterade grupper.

– Det här är en utmaning för oss. Särskilt för de barn och unga som kanske inte lämnar sin stadsdel under sommartiden skulle det kunna ha ett otroligt stort värde att komma till kollon, vara i blandade grupper och få äldre förebilder i en positiv miljö, säger han.

FAKTA: Andel barn som söker kollo per stadsdel

Loading...

Loading...

Källa: Uträkning över andel barn som sökt kollo per stadsdel, baserad på siffror från Stockhoms stad över antal kolloansökningar per stadsdel och antal barn i åldern 6-15 år per stadsdel.

Jonas Naddebo (C), politiker, Kulturborgarråd. Foto: Direktpress