Renovering. Under augusti månad drar renoveringen på torgytan igång. Foto: Christopher Blanck

Snart börjar renoveringen vid östra station

Från augusti till november kommer torgytan vid östra station i Stockholm att renoveras. Bland annat ska värmeslingor läggas och ytskiktet bytas ut.

  • Publicerad 06:15, 26 jul 2021

Vi stänger av halva torgytan åt gången.

Under augusti månad börjar renoveringsarbetet på torgytan vid Stockholms östra station mot Drottning Kristinas väg. Ett arbete som enligt planen kommer att pågå fram till och med november.

– Den renovering som vi gör utanför Drottning Kristinas väg är från början en del av arbetet med att renovera Östra station som påbörjades för ett antal år sen, säger Elin Lindström, presskommunikatör på trafikförvaltningen.

– Upprustningen av torget är i stort sett ett underhållsarbete där vi byter ut ytskiktet och dessutom lägger in värmeslingor som håller ytan fri från halka.

Nya markplattor och underliggande värmeslingor samt en ny betongmur kommer att ersätta det befintliga ytskicket, betongmuren, plank och betongfundament som finns på platsen i dag. Planteringarna på platsen kommer att ses över och det kommer även att ställas dit nya bänkar, cykelställ och sättas upp ny belysning.

Under renoveringstiden kommer det inte att finnas någon cykelparkering på platsen och framkomligheten kommer att vara begränsad.

Hur kommer de som rör sig runt Östra att påverkas? 

– Framkomligheten vid stationen kommer att påverkas för de personer som går ”utomhusvägen” till Roslagsbanan, i och med att det är där som arbetet sker, säger Elin Lindström.

– Vi stänger av halva torgytan åt gången för att ändå behålla viss framkomlighet men det kommer att vara svårt för till exempel barnvagnar att passera medan vi bygger. Då hänvisas man i stället till att gå via stationshuset upp till perrongerna.

Några exakta datum för när renoveringsarbetet kan tänkas börja och sluta finns i dagsläget inte.