Stockholm räddades i förra veckan från totalt tunnelbanekaos, genom att SL och Stockholms stad enades om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för den omstridda gång- och cykelbron vid Slussen.

Senast den 7 oktober ska arbetsgruppen redovisa sitt förslag.

Men chansen att det ska bli någon vettig lösning för cyklisterna på så kort tid är väldigt liten, menar trafikplaneraren Krister Isaksson som har bloggat om cykellösningar i Slussenprojektet för Cykelmagasinet i tio år.

– Risken är stor att det blir avsevärt sämre för cyklisterna, säger han.

Grundkonflikten består i att SL vägrar låta Staden borra ner pålar för den nya cykelbron så nära den gamla tunnelbanebron som har föreslagits. Då riskerar tunnelbanan att skadas och i värsta fall spåra ur, befarar SL.

Pålarna längre bort

En möjlig lösning, som nämns i gruppens direktiv, är att cykelbron byggs utan den planerade rampen upp från Stadsgårdskajen och Söder Mälarstrand.

Därmed skulle bron bli smalare och pålarna hamna längre bort från t-banebron. Gruppens uppdrag är att studera en sådan lösning närmare.

Men detta nedbantade alternativ möter stark kritik. Framtidssäkringen är lika med noll, hävdar Krister Isaksson som till vardags jobbar med trafikfrågor på Huddinge kommun.

Slår i kapacitetstaket

"Konsekvenserna blir att bron inte kommer att hantera framtida cykelflöden på ett bra och funktionellt sätt – kapacitetstaket nås inom en snar framtid. Sannolikt är vi redan där när bron står klar", skriver han i ett blogginlägg.

Krister Isaksson, expert på cykelinfrastruktur, menar att en smalare cykelbro kommer att ge trängsel redan från start.

Krister Isaksson, expert på cykelinfrastruktur, menar att en smalare cykelbro kommer att ge trängsel redan från start.

Luca Mara

Utan ramp kommer cyklister från Stadsgårdskajen och Söder Mälarstrand att få ta omvägar och tråckla sig fram på passager som inte är avsedda för sådan trafik. Trängsel mellan cyklister och gående byggs in redan från start, menar Krister Isaksson.

– De stora förlorarna blir de som ska gå och cykla här framöver, säger han.

Den kompetens som krävs

Arbetsgruppen är nu igång och leds av Kjell Hasslert, styrelseordförande i statliga Jordbruksverket.

Kjell Hasslert har fram till den 7 oktober att lösa upp knuten och hitta en kompromiss.

Kjell Hasslert har fram till den 7 oktober att lösa upp knuten och hitta en kompromiss.

Jordbruksverket

Han har en lång meritlista som styrelseordförande och koncernchef inom statlig och kommunal fastighetsförvaltning.

– Parterna enades om att detta är en bra person med den kompetens som krävs och som var tillgänglig med kort varsel, förklarar Claes Keisu på SL:s presstjänst.

Gruppen består i övrigt av chefer och konsulter från Stockholms stad och regionens trafikförvaltning samt av de mest erfarna tekniska experterna från vardera sida.

"Få lugn och ro"

En oberoende broexpert från Trafikverket finns också med för att underlätta samarbetet.

Ingen företrädare för gruppen vill i dagsläget kommentera vad förslaget kan tänkas bli.

– Jag tror att alla gått in i detta med inställningen att de vill lösa den här frågan. Nu hoppas jag att de får arbeta med detta i lugn och ro, säger Eva Rosman, presschef på Slussenprojektet, Stockholms stad.