Tvärbanans Kistagren ligger sedan tidigare flera år efter tidsschemat och har blivit betydligt dyrare än planerat.

Runt årsskiftet stod det klart att projektet försenas och fördyras ytterligare och i maj presenterades en ny prislapp på trafiknämnden på 8,1 miljarder kronor – en prisökning på över 1,5 miljarder.

Tvingas till ny upphandling

Skälet till SL:s beslut är främst att entreprenören Gülermak inte presenterat nödvändiga ekonomiska garantier.

– Vi gör en pågående analys av läget och planen är att en upphandling kan startas upp under hösten 2024, säger Sophie Gunnarsson på SL:s presstjänst.

Sophie Gunnarsson, SL.

Sophie Gunnarsson, SL.

SL

Alla arbeten stoppas

Gülermak ska, enligt SL, heller inte ha betalat sina underleverantörer i enlighet med avtalets villkor och företaget brister i sina leveranser som avviker från budget både avseende kostnader och tid.

Hävningen innebär att alla Gülermaks arbeten på sträckan stoppas.

Oppositionen i regionen har sedan tidigare riktat hård kritik den styrande majoriteten kring hanteringen av frågan.

Kostnadsram var på väg att växa

På senaste regionfullmäktige debatterades också den ytterligare utökningen av kostnadsramen med närmare 1,5 miljarder.

Oppositionsregionråd Kristoffer Tamsons (M) välkomnar att avtalet hävs, men menar att vägen dit väckt många frågor.

Oppositionslandstingsråd Kristoffer Tamsons (M).

Oppositionslandstingsråd Kristoffer Tamsons (M).

Pressbild

– För bara två veckor sedan bedyrade vänsterstyret i regionfullmäktige att övergången till löpande räkning var rätt och att regionen har god kontroll över bygget. Vi har nu svart på vitt att så inte var fallet, säger han.

Tamsons kallar situationen "ett haveri av rang".

– Hanteringen har kostat skattebetalarna miljardbelopp. Att rösta ned vårt krav på kontrollstationer har kostat dyr tid och bristande kvalitet. Bygget står nu utan entreprenör, resenärerna utan utbyggd tvärbana och skattebetalarna med en dyr nota.

Tilläggsavtal hjälpte inte

Det tilläggsavtal som regionen tecknade med Gülermak i januari 2023 med löpande räkning och utökad samverkan skulle vara ett sätt att hålla både ekonomin och tidsramen, hävdade trafikregionrådet Anton Fendert (MP) och investeringsregionrådet Jens Sjöström (S) då.

En ny upphandling bedömdes innebära större kostnadsökningar och ökad risk för nya förseningar, menade man.

Avfärdade invändningarna

De styrande avfärdade invändningarna från oppositionen om befarade brister i kostnadskontrollen.

Man lovade att ha utgifterna under kontroll och att projektets totala maxkostnad skulle ligga kvar på 6,5 miljarder kronor, trots de löpande utbetalningarna. Men både tidsplan och budget har alltså överskridits, till en totalkostnad om 8,1 miljarder kronor.

– Vi kräver en oberoende granskning av den politiska hanteringen av projektet. Därtill blocköverskridande överläggningar på högsta nivå, säger Kristoffer Tamsons.

Tvärbanans utbyggnad till Ursviks torg blir enligt den senaste tidsplanen klar tidigast hösten 2025.

Ett års ytterligare försening väntar

Utbyggnaden Ursviks torg-Helenelund fortsätter enligt plan, men när sträckan till Helenelund som enligt de ursprungliga planerna skulle ha öppnat 2025 kan stå färdig är oklart.

– Vi vet ännu inte exakt hur hävningen påverkar tidsplanen. Vår bedömning är att trafikstarten till Helenelund kommer att ske enligt plan. Däremot kommer en delstart till Ursvik påverkas, i värsta fall med ett års försening, säger Sophie Gunnarsson på SL.

Mitt i har tidigare rapporterat riskerar Trafiknämnden 10 miljoner kronor i böter, på grund av tilläggsavtalet som undertecknades vilket Konkurrensverket anser är en otillåten direktupphandling.

Trafikregionrådet Anton Fendert kallar läget "oerhört allvarligt" i denna artikel.