I januari beslutade Trafiknämnden att teckna ett tilläggsavtal till ett entreprenadkontrakt om utbyggnaden av tvärbanan.

Det nya avtalet är värt minst 300 miljoner kronor och innebär ändrade ersättningsmodeller och villkor för påföljder om bygget blir försenat.

Trafiknämnden motiverade det nya kontraktet med yttre omständigheter som den anser var omöjliga att förutse.

Konkurrensverket menar att förändringarna var så stora att de ändrade hela kontraktets karaktär och att de inte var tillåtna enligt lagen om upphandling i försörjningssektorerna (LUF).

Myndigheten: Flera försvårande omständigheter

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkar att Trafiknämnden i Region Stockholm ska betala 10 miljoner kronor för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

”Att tilläggsavtalet har ett mycket högt värde och ger entreprenören i princip obegränsad rätt till ersättning är försvårande omständigheter som höjer sanktionsvärdet”, skriver Konkurrensverket i ett pressmeddelande.