Det var uteblivna bankgarantier som gjorde att SL stoppade utbyggnaden och hävde avtalet med turkiska entreprenören Gülermak, som under omtvistade former varit entreprenören av utbyggnaden av tvärbanan på Kista-grenen delsträcka mellan Bromma flygplats och Ursviks torg.

– Företaget har agerat på ett helt oacceptabelt sätt, vi måste ha säkerställt att det inte blir ett byggstopp men de kunde inte presentera detta. Detta har satt oss i ett oerhört allvarligt läge, säger trafikregionrådet Anton Fendert (MP) efter hävningen.

Projektet har växt till över 8 miljarder kronor

Projektet har dragits med förseningar och kostnadsökningar.

Så sent som i maj beslutade regionen att utöka budgetramen ytterligare till 8,1 miljarder kronor, sedan den tidigare budgeten överskridits.

Tvärbaneutbyggnaden till Ursviks torg dras med stora förseningar. Illustrationsbild.

Tvärbaneutbyggnaden till Ursviks torg dras med stora förseningar. Illustrationsbild.

Angie Gray

Nu måste en ny upphandling göras i höst.

Utbyggnaden till Ursviks torg skulle enligt den senaste tidsplanen bli klar tidigast hösten 2025, men nu kan det dröja till hösten 2026.

– Det handlar om upp till ett års försening. Jag vill verkligen beklaga oerhört, säger Anton Fendert.

Oppositionen kritisk

Oppositionen tycker dock inte att Fenderts beklaganden kan dölja det faktum att majoriteten borde ha agerat tidigare. Bland annat har man reagerat på att majoriteten i regionfullmäktige för två veckor sedan bedyrade att man hade god kontroll över bygget och att man tidigare stoppat förslag om kostnadskontroller.

– Men för två veckor sedan var det få som kunde se att aktören skulle agera såhär oseriöst, säger Anton Fendert.

Att teckna nya entreprenörsavtal och hålla sig inom de nya budgetramarna. Det är Anton Fenderts (MP) viljeinriktning.

Att teckna nya entreprenörsavtal och hålla sig inom de nya budgetramarna. Det är Anton Fenderts (MP) viljeinriktning.

Jann Lipka

Så det är de sista två veckornas agerande från Gülermal som gjort att ni hävt avtalet?

– Man har ju haft en lång och seriös dialog, där man tydliggjort vilka krav som gäller och vad som händer om inte detta sker. Jag ser väldigt allvarligt på detta. Företaget har inte kunnat presentera det man lovat. Jag har aldrig varit med om något liknande, säger Anton Fendert.

SD: SL borde ha agerat tidigare

Samuel Stephan, SD:s trafikpolitiska talesperson i regionen, hävdar att styret agerar alldeles för sent.

– Redan i januari 2023 fick vi information om att Gülermak hade ekonomiska problem. Det är naivt att försöka rädda en entreprenör som har misslyckats genom att låta de fortsätta entreprenaden på löpande räkning, säger han.

Samuel Stephan (SD) hävdar att majoriteten i regionen agerar för sent.

Samuel Stephan (SD) hävdar att majoriteten i regionen agerar för sent.

SD Region Stockholm

Utbyggnaden Ursviks torg-Helenelund fortsätter enligt plan, men när sträckan till Helenelund som enligt de ursprungliga planerna skulle ha öppnat 2025 kan stå färdig är oklart.

Den sträckan ska projekteras och byggas i SLs regi. Arbetet med upphandling av entreprenader kommer att påbörjas under hösten 2024.