Tvärbanans Kistalinje har redan drabbats av stora förseningar och fördyrningar i miljardklassen. Förra året trodde Region Stockholm att prislappen ändå skulle kunna stanna på 6,5 miljarder. Den förhoppningen sprack i vintras, som Mitt i tidigare har rapportat.

Spadtag för Ursviks torg – innan man visste hur svårt och dyrt det skulle bli.

Spadtag för Ursviks torg – innan man visste hur svårt och dyrt det skulle bli.

Åsa Sommarström

Nu bekräftas farhågorna. I ett beslutsförslag som läggs fram i nästa veckas trafiknämnd presenteras en ny prislapp på 8,1 miljarder kronor – en prisökning på över 1,5 miljarder. Samtidigt skjuts trafikstarten för Ursviks torgs station fram till hösten 2025.

SD:s trafikpolitiska talesperson Samuel Stephan ser fördyrningen som en direkt följd av att regionen förra våren övergick till att betala entreprenören Gülermak på löpande räkning.

– Vi var ensamma om att motsätta oss att ändra ersättningsmodellen eftersom risken var stor att hamna i ett läge med en okontrollerad kostnadsutveckling, säger Samuel Stephan (SD).

Inte mindre lönsamt

Meningen var att trafikförvaltningen skulle få kontroll över konstnaderna genom "utökad samverkan". Men detta fungerade inte, medger trafikförvaltningen.

"Upplägget med samverkan har inte fått den effekt på styrning och effektivisering som förväntats då både tidsplan och budget har överskridits", skriver tjänstemännen.

Trots fördyrningen har projektets lönsamhet inte försämrats, framhåller trafikförvaltningen. Prisökningen ligger fortfarande något under ökningen av konsumentprisindex (KPI):

"Eftersom resenärernas värdering av restid över tiden bör följa löneutvecklingen så förväntas Kistagrenens nyttor öka i motsvarande utsträckning".

Skippa Kista och Helenelund

För att försöka hålla nere kostnaden har förvaltningen snabbutrett alternativet att stoppa utbyggnaden efter Ursviks torg och att låta Kista Centrum och Helenelund klara sig med buss.

Detta skulle dock inte bli billigare, kom förvaltningen fram till. Dessutom skulle Sollentunas medfinansiering ryka och Helenelund skulle inte bli den stora bytespunkt som det var tänkt.

Därför fortsätter man nu enligt tidigare utbyggnadsplan. Förhandlingar har inletts med Stockholms stad, Sundbyberg och Sollentuna om att de ska vara med och betala kostnadsökningen.

Sträckan Ursviks torg – Helenelund ska projekteras och byggas i SLs regi. Arbetet med upphandling av entreprenader kommer att påbörjas under hösten 2024.