Trafiknämnden godkände ett tilläggsavtal med totalentreprenören, det turkiska företaget Gülermak, för att slippa en ny upphandling och ytterligare fördyringar och förseningar för tvärbanans Kistagren.

Nu står det klart att planerna har kapsejsat fullständigt.

Det var under hösten 2022 som det uppdagades att Gülermak hade svårt att betala sina underleverantörer. Bygget hade stått stilla i månader och Gülermak krävde att få ersättning för ”onormala prisökningar” för att ens fullfölja sitt åtagande.

Löpande räkning

I det läget godkände trafiknämnden ett tilläggsavtal som innebar att kostnaden framåt skulle baseras på löpande räkning. Oppositionen varnade för bristen på ekonomiska kontrollstationer och var starkt emot beslutet.

 – Jag ser hellre stora förseningar än dålig ekonomisk hushållning. Fråga vilken entreprenör som helst vem det är som tjänar på löpande räkning. Det är alltid entreprenören, sa Samuel Stephan (SD) då.

De styrande avfärdade emellertid invändningarna. Man lovade att ha utgifterna under kontroll och att projektets totala maxkostnad skulle ligga kvar på 6 546 miljoner kronor, trots löpande utbetalningar.

Ny upphandling krävs

Tvärtom var tilläggsavtalet ett sätt att hålla både ekonomin och tidsramen, enligt trafikregionrådet Anton Fendert (MP) och investeringsregionrådet Jens Sjöström (S). Detta då alternativet – att göra en ny upphandling – skulle innebära större kostnadsökningar och ökad risk för nya förseningar, menade de.

Men nu ligger projektet ytterligare efter tidplan och över budget, så trafikförvaltningen har avbeställt alla arbeten på sträckan Ursviks torg–Helenelund.

Gülermak bygger klart sträckan fram till Ursviks torg, men för resterande arbeten kommer nya entreprenörer att handlas upp.

Oklart hur mycket dyrare

Sträckan fram till Ursviks torg skulle ha öppnat under hösten i år, men är framflyttad till våren 2025 enligt Region Stockholms hemsida. Den sista sträckan, till Helenelund, skulle ha öppnat 2025. När den kan stå färdig är oklart i dag.

Enligt trafikförvaltningen kommer projektet att bli dyrare, men de kan ännu inte svara på hur mycket pengar det handlar om.

”Just nu jobbar vi intensivt med ekonomiska prognoser och jag kan inte ge svar på några konkreta summor”, skriver Andreas Strömberg, presschef på trafikförvaltningen, i ett mejl.

Lokaltidningen Mitt i har sökt Anton Fendert för en kommentar, men han vill inte ställa upp på en intervju.

Riskerar 10 miljoner i böter

Som Mitt i tidigare rapporterat riskerar Trafiknämnden 10 miljoner kronor i böter, på grund av tilläggsavtalet som Konkurrensverket anser är en otillåten direktupphandling.