Terrorhotnivån har gått från att vara förhöjd till hög. Nu ska säkerheten i tåg- och kollektivtrafiken utredas.

SL har sedan tidigare höjt sin beredskap, bland annat genom att ordningsvakter, trygghetspersonal och övriga anställda är extra uppmärksamma på risker kopplade till terrorhot.

Både resenärer och personal i kollektivtrafiken uppmanas att i första hand larma polisen eller SL:s trygghetscentral om de ser något som avviker från det normala. Claes Keisu, presskommunikatör på SL, säger att det inte finns någon lista på saker att titta efter men ger några exempel.

– Det kan vara en person som rör sig på ett märkligt sätt längs plattformen utan att verka vara på väg att kliva på tunnelbanan. Det gäller även övergivna föremål, som väskor eller liknande, säger Claes Keisu.

”Behöver titta ytterligare på transportsektorn”

Trafikverket och Transportstyrelsen har fått uppdraget att utreda säkerheten i tåg- och kollektivtrafiken.

– Vi har precis fått utredningsuppdraget. Vi ska göra ett nationellt program som bl.a. involverar över 50 operatörer och ännu fler stationsförvaltare, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson.

Utredningen är i sin linda och i skrivande stund har Trafikverket inte haft någon kontakt med SL efter att utredningsuppdraget tillkännagavs. Men myndigheten har en löpande dialog med SL om andra säkerhetsaspekter som främst inte handlar om terror, till exempel snökaos.

– I Stockholm har vi ett bra samarbete med MSB och räddningstjänsten när det är kris. Men vi behöver titta ytterligare på transportsektorn, till exempel att det samlas mycket människor på vissa platser och tider.

Uppdraget ska redovisas för regeringen senast den 31 januari 2024.

Gallerior skärper säkerheten efter höjt terrorhot

Säpos besked att höja hotnivån för attentat får köpcentrumen att rusta för ett nytt säkerhetsläge.

I Mall of Scandinavia och Täby centrum ökar man bemanningen.

Höjningen till en fyra innebär att terrorhotnivån går från att vara förhöjd till hög.

Westfield-galleriorna Mall of Scandinavia och Täby Centrum tog i samband med det beslut om att skärpa säkerheten.

I ett sms till Mitt i meddelar Sofia Rundström, centrumchef för Mall of Scandinavia, att säkerhet för alla som vistas i centrumen är högsta prioritet.

"Vi anpassar alltid vårt säkerhetsarbete efter rådande omständigheter för att kunna arbeta trygghetsskapande. Med anledning av den senaste tidens händelseutveckling förstärker vi det ytterligare genom ökad bemanning både i våra centrum och i vår kameraövervakning. Vi intensifierar även vår samverkan med polisen".

Falska sms om dåd

Samma dag som Säpos besked om att höja terrorhotsnivån gick falska mass-sms ut med varningar om att undvika Täby centrum och Mall of Scandinavia på grund av planerade dåd.

Dessa dementerades snabbt av SOS Alarm.

Till besökare i centrumen upprepar Sofia Rundström myndigheternas råd om att fortsätta leva som vanligt men att man ska vara uppmärksam och källkritisk till information som sprids.

Ökad bemanning i centrumen och i kamerabevakningen sätts in i Westfield-galleriorna. Sedan tidigare finns kamerasystem i anläggningarna som övervakas i realtid.

Ökad bemanning i centrumen och i kamerabevakningen sätts in i Westfield-galleriorna. Sedan tidigare finns kamerasystem i anläggningarna som övervakas i realtid.

Mostphotos

Gallerior ökar säkerheten efter höjt terrorhot

Ökad bemanning och mer övervakning på Mall of Scandinavia och Täby Centrum ✔ ”Intensifierar vår samverkan med polisen”