Det meddelar Säpochefen Charlotte von Essen på en pressträff på torsdagen.

En fyra innebär att terrorhotnivån går från att vara förhöjd till hög. Sedan tidigare har både Säpo och regeringen gått ut med att Sverige gått från att vara ett legitimt till ett prioriterat mål.

– Bedömningen som ligger till grund för beslutet är att Säpo kan konstatera att vi befinner oss i ett försämrat säkerhetsläge avseende attentatshot mot Sverige, och att det kommer bestå under en längre tid, säger von Essen på pressträffen.

Ingen enskild händelse bakom

Beslutet baseras på en samlad bedömning av säkerhetsläget. Det är inte föranlett av någon enskild händelse.

Säpo har tidigare varnat för att koranbränningarna, som till stor del skett i Stockholm, gjort att Sverige hamnat i fokus för islamister. Man har dessutom sett i sina underrättelser att allt fler attentatshot förekommer.

–Till exempel ökade attentatshoten som inkom till oss ganska kraftigt i början av året efter händelsen i Stockholm där man förstörde en religiös skrift genom att bränna den. Vi har också sett en ökning nu under sommaren där det kommit in mycket hot mot Sverige efter liknande aktiviter i Stockholmstrakten framförallt, säger Säpos biträdande chef för kontraterror Susanna Trehörning.

Samtidig poängterar Säpo att det är värt att komma ihåg att hotet från högerextremister består.

Charlotte von Essen uppmanar allmänheten att fortsätta leva som vanligt trots den ökade risken, men att vara uppmärksam på information från myndigheter.

– Det är också viktigt att inte tro på obekräftad information eller rykten och vara källkritisk.

När hon ombeds utveckla resonemanget om hur allmänheten ska se på läget svarar von Essen att hon förstår att beskedet kan väcka oro, funderingar och frågor.

Lev som vanligt – men var medveten om situationen

– Vårt budskap är ändå att vi ska leva som vanligt, men naturligtvis vara medveten om situation som vi befinner oss i, svarar hon.

Gällande evenemang och större offentliga tillställningar kan extra säkerhetsåtgärder behövas.

- Man behöver kanske göra särskilda bedömningar i förhållande till vissa evenemang och då kanske också vidta ytterligare säkerhetsåtgärder. Därför är det viktigt att hålla sig informerad.

I samband med pressträffen meddelar även Försvarsmakten att de höjer terrorhotnivån från 3 till 4.

– Att vi höjer terrorhotnivån är inte föranlett av något specifikt hot mot Försvarsmakten eller dess personal. Säkerhetspolisens bedömning är att terrorhotet ökat generellt för hela samhället och Försvarsmakten behöver anpassa sin verksamhet därefter, säger generallöjtnant Thomas Nilsson, chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, i ett pressmeddelande.