– Jag vill redan nu be om resenärernas tålamod inför att SJ tar över trafiken. Det kommer inte vara fläckfritt från dag ett. Men med det nya avtalet finns goda förutsättningar för en trafik som går efter tidtabell, säger trafikregionrådet Anton Fendert på pressträffen på onsdagen.

Beskedet om att avtalet med MTR sägs upp i förtid kom från regionens trafikförvaltning vid 10-tiden på onsdagen.

– Pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen har det senaste året haft allvarliga störningar i verksamheten. Det här har påverkat våra resenärer mycket negativt. SL och MTR har under lång tid fört en konstruktiv dialog för att lösa problemen men utan kunna finna en gemensam väg framåt. Så nu väljer vi tillsammans att avsluta avtalet, säger David Lagneholm, vd SL och förvaltningschef Trafikförvaltningen.

Då tar SJ över

Pendeltågstrafiken kommer att drivas av SJ från 3 mars 2024. Fram till dess fortsätter MTR driva pendeltågstrafiken med fokus på att säkerställa en stabil trafik till resenärerna.

– Vi har lång erfarenhet och en kompetens och en organisation för att kunna driva det här på ett tryggt och bra sätt, sa SJ:s vd Monica Lingegård vid pressträffen.

Uppgörelsen innebär att all personal erbjuds att följa med över till den nya operatören. Avtalet med SJ skrivs på två år, med rätt till förlängning till maximalt 4 år.

Alla politiska partier i Region Stockholm säger ja till den nya lösningen.

Facket: En seger

Susann Högye, ordförande för Seko Pendelklubben ser nyheten som en stor seger för alla som kritiserat MTR:s sätt att sköta pendeltrafiken.

– De kastar in handduken, så enkelt är det. De kan inte järnväg. Vi kan inte veta om det blir bättre med en ny operatör, men det kan iallafall inte bli sämre. Den psykiska ohälsan bland anställda inom det här företaget har varit extrem, säger hon.

Niklas Ekström, kommunikationsansvarig på MTR Pendeltågen kommenterar:

– Beslutet grundar sig i den avtalsutvärdering som utfördes för ett år sedan. Avtalet är inte förenligt med en långsiktig utveckling av pendeltågstrafiken och leder inte till ekonomisk hållbarhet för operatören.

800 miljoner i kompensation

MTR kommer nu att betala en kompensation i storleksordningen 800 miljoner till SL, för att avtalet avslutas i förtid.

– Vi ser fram mot det här nya samarbetet. Men fyra månaders varsel är en kort tid och det kommer att vara en successiv återhämtning under nästa år, säger SL:s vd David Lagneholm.

Säkerställa bra överlämning

Caroline Åstrand, vd för MTR Nordic. uttalar sig i pressmeddelandet:

– Vi har gjort viktiga investeringar för att långsiktigt utveckla pendeltågsverksamheten under de år som vi drivit pendeltågen. Bland annat har vi utbildat historiskt många nya lokförare i egen regi. Vi har också genomfört den av trafiknämnden beslutade moderniseringen av pendeltågen. Nu ligger allt fokus på att säkerställa en bra överlämning till nästa operatör.

SJ-chefen: Därför gör vi ett bättre jobb med pendeln

SJ tar över en pendeltågstrafik i svår kris. Monica Lingegård, vd för SJ, är säker på att hennes organisation kan göra ett bättre jobb. Frågan är: hur?

Budgeten för pendeltågstrafiken blir den samma som MTR hade. Avvecklingen av tågvärdarna ligger fast.

Lokförarna ska fortsätta förlita sig på kameror och monitorer för att hålla koll på säkerheten, något som många förare fortfarande upplever som stressande.

Både SJ:s vd Monica Lingegård och trafikregionrådet Anton Fendert (MP) menar ändå att förutsättningarna nu blir helt annorlunda.

Det nya avtalet bygger på ett nytt slags partnerskap, byggt på nära samarbete och öppna böcker mellan parterna, förklarar Anton Fendert.

– Vi har det gemensamma operativa målet att återupprätta förtroendet från stockholmsresenärerna så att de kan lita på att tågen kommer och går i tid, säger Monica Lingegård.

Hur ska ni hantera lokförarnas missnöje?

– SJ är kända för att sätta säkerheten och tryggheten främst. Vi kommer att lyssna väldigt mycket på lokförarna. Det är viktigt för oss att involvera och engagera medarbetarna och vi har stor tilltro till facklig samverkan.

Hur ska ni få det att gå runt ekonomiskt när inte MTR klarade det?

– Vi har ett helt annat slags avtal som ger oss bättre affärsmässiga förutsättningar. Vi lägger en gemensam plan tillsammans med SL för trafiken och underhållet, vilket minskar den ekonomiska risken för oss.

SJ har inte det bästa ryktet när det gäller punktlighet. Varför blir det här annorlunda?

– Det är sant att fjärrtågstrafiken inte är tillräckligt punktlig, till stor del av orsaker utanför vår kontroll. Pendeltågen har mycket kortare sträckor och helt andra förutsättningar. Jag känner mig trygg med att vi kan göra ett bra jobb.

Nya pendelavtalet

SJ-chefen: Så tar vi pendeln ut ur krisen

Nya partnerskapet: ”Vi ska lyssna på lokförarna” ✔ Fortsätter avveckla tågvärdarna

MTR har tappat var fjärde lokförare

Var fjärde lokförare har försvunnit från pendeltågen sedan beslutet togs att avveckla tågvärdarna.

"Det har säkert påverkat", medger MTR.

På två år har antalet anställda lokförare inom MTR Pendeltågen minskat från 401 till 296 stycken, enligt färska siffror.

Nils Westberg Ahlmark (till vänster) och Moa Friman är två av lokförarna som har lett motståndet mot avvecklingen av tågvärdarna. Här vid en manifestation förra året.

Nils Westberg Ahlmark (till vänster) och Moa Friman är två av lokförarna som har lett motståndet mot avvecklingen av tågvärdarna. Här vid en manifestation förra året.

Petter Beckman

Nils Westberg Ahlmark är en av MTR:s förare. För honom råder inget tvivel om vad personaltappet beror på.

– MTR:s siffror sticker ut mot övriga branschen. Jag har själv pratat med över 70 av dem som har slutat. I princip alla anger tågvärdsavvecklingen som skälet till att de inte vill jobba kvar, säger Nils Westberg Ahlmark.

För att lösa problemet har MTR Pendeltågen sedan förra året börjat utbilda ett 80-tal nya lokförare. Knappt hälften av dessa kommer att utexamineras under hösten 2023, resten blir klara under våren 2024.

– Jag gissar att de flesta kommer att jobba kvar ett tag. Men jag tror att många kommer att söka sig vidare till andra arbetsgivare när de inledande tvåårskontrakten går ut, säger Nils Westberg Ahlmark.

MTR medger att förarna kan ha rätt

Enligt MTR ligger en del av förklaringen till tappet i den allmänna bristen på lokförare som gör att fler byter mellan olika arbetsgivare.

Men avvecklingen av tågvärdarna, som beslutades av regionpolitikerna på försommaren 2021, har också troligen spelat en roll, medger Niklas Ekström, kommunikationsansvarig för MTR pendeltågen.

– Vi har genomfört en väldigt stor förändring där vi gått från dubbel- till ensambemanning på pendeltågen. Det har varit en tuff resa för många och det har säkert påverkat, säger han.

Avvecklingen av tågvärdarna innebär att lokförarna behöver övervaka på- och avstigningen via kameror och att de i högre grad behöver hantera akuta krissituationer själva.

Lokförarbristen har bland annat gjort att tågen bara har gått med halvtimmestrafik stora delar av dygnet på Södertäljegrenen.

Lokförarbristen har bland annat gjort att tågen bara har gått med halvtimmestrafik stora delar av dygnet på Södertäljegrenen.

Stefan Källstigen

Personalbristen har under hösten tvingat SL att sänka beställningen till 90 procent av den normala turtätheten. Från den 10 december, när vintertidtabellen börjar gälla, ska MTR åter kunna komma upp i närheten av den ursprungliga nivån, hoppas SL.

Enligt MTR är prognosen god att man ska klara detta. Inledningen kan vara "något mer ansträngd innan fler lokföraraspiranter klarat sin examen", har man meddelat i en rapport till Trafiknämnden.

För att hantera detta kommer man att låta befintliga lokförare jobba övertid i början samt ta in externa lokförarkonsulter, meddelar MTR.

Nils Westberg Ahlmark (till vänster) och Moa Friman är två av lokförarna som har lett motståndet mot avvecklingen av tågvärdarna. Här vid en manifestation förra året.

Nils Westberg Ahlmark (till vänster) och Moa Friman är två av lokförarna som har lett motståndet mot avvecklingen av tågvärdarna. Här vid en manifestation förra året.

Petter Beckman

MTR har tappat var fjärde pendeltågsförare

Medger: Avvecklingen av tågvärdar har spelat roll ✔ Då ska trafiken gå med full styrka igen

Då får pendeltågen 15-minuterstrafik igen

I helgen demonstrerade hundratals missnöjda resenärer mot neddragningarna i pendeltågstrafiken. Men en ljusning är på gång. Senast i december ska 15-minuterstrafiken vara tillbaka på Södertäljegrenen, meddelar SL.

Facebookgruppen Pendeltågsupproret genomförde i lördags en protestaktion på ett tjugotal stationer runt om i Stockholmsområdet. Totalt deltog 500-600 personer, enligt arrangörerna.

– Det var över förväntan. Men vi tycker ändå att engagemanget kunde vara ännu större, med tanke på att det är minst 250 000 pendlare som påverkas varje dag, säger Peter Solstedt, en av initiativtagarna.

Missnöjet gäller de inställda avgångar som plågat pendeltågsresenärer i snart ett år, bland annat som en följd av en brist på lokförare.

Såhär såg det ut vid Tullinge station i lördags.

Såhär såg det ut vid Tullinge station i lördags.

Privat

En av de största förändringarna har varit att tågen till och från Södertälje bara går en gång i halvtimmen utanför rusningstrafik.

Men detta ska det nu bli ändring på när de nya tidtabellerna träder i kraft den 10 december, meddelar SL.

Kvartstrafiken tillbaka

– Vi räknar med att ha en pendeltågstrafik 2024 som ligger nära ursprungsbeställningen för 2023, säger SL:s presstalesperson Claes Keisu.

Det betyder enligt honom att de sträckor som i början av 2023 hade 15-minuterstrafik, som exempelvis Södertäljegrenen, ska få tillbaka den turtätheten i och med tidtabellskiftet.

Sammanlagt några hundra demonstranter samlades i lördags på ett tjugotal olika stationer, enligt arrangörerna.

Sammanlagt några hundra demonstranter samlades i lördags på ett tjugotal olika stationer, enligt arrangörerna.

Privat

Tågföretaget MTR håller nu successivt på att utbilda och utexaminera mellan 70 och 80 nya lokförare. Knappt hälften av dessa kommer att var utexaminerade innan nyår resten blir klara under våren 2024.

Att en del av personaltillskottet kommer senare än vad som tidigare har sagts gör ingen skillnad för trafikleveransen, enligt MTR.

"Tillräckligt med personal"

– Vi kommer att ha tillräckligt med lokförare för att kunna motsvara beställningen inför 2024, säger Niklas Ekström, kommunikationsansvarig på MTR Pendeltågen.

Peter Solstedt på Pendeltågsupproret tror inte på uppgifterna.

– De har svikit oss resenärer hela detta år. Nu kommer de med nya löften, som vi inte heller denna gång tror att de kommer att kunna hålla, säger han.

Exakt hur de nya tidtabellerna kommer att se ut blir klart först i november.

– Vi kommer att behöva göra vissa neddragningar även i fortsättningen, men avsikten är att ligga nära det vi hade i beställningen 2023, säger Claes Keisu, SL.

Privat

SL: Då kan pendeltågen gå som vanligt igen

15-minuterstrafiken ska tillbaka ✔ Sträckorna som gäller

SL utreder att ta över pendeltågstrafiken från MTR

SL kan komma att ta över pendeltågstrafiken i egen regi när avtalet med MTR går ut 2026. Efter ett år av pendelkaos är regionstyret nu överens om att "särskilt överväga" en sådan lösning.

– Det är inte hugget i sten. Men om det visar sig vara det mest fördelaktiga, då ska möjligheten finnas att regionen tar över driften, säger Anna Sehlin, Vänsterpartiets trafikpolitiska talesperson.

Idag ligger all kollektivtrafik i länet utlagd på privata entreprenörer. Vänsterpartiet, som är stödparti åt det sittande S-, MP- och C-styret, har länge velat att SL ska kunna driva trafiken i egen regi, vilket inte är möjligt enligt dagens regler.

En sådan regeländring är också på gång. Nu i oktober fick V också med sig de andra partierna på att pendeltågstrafiken "särskilt ska övervägas i det här sammanhanget".

Det är inte säkert att det blir så, men vi vill iallafall pröva om det skulle bli bättre med egen regi", säger Anna Sehlin (V)

Det är inte säkert att det blir så, men vi vill iallafall pröva om det skulle bli bättre med egen regi", säger Anna Sehlin (V)

Vänsterpartiet i Stockholm

Fungerar sämst

– Pendeltågen är det avtal som fungerar sämst. Nu ska man utreda om egen regi skulle kunna ge bättre trafik och bättre arbetsförhållanden, säger Anna Sehlin.

MTR har haft avtalet för pendeln sedan 2016. I våras beslöt regionpolitikerna att inte förlänga avtalet med MTR efter 2026, med hänvisning till det utdragna pendelkaoset med tusentals inställda tåg.

– Vem säger att regionen skulle vara en bättre arbetsgivare för lokförarna? Vi tror det. Men man måste först titta på det med neutrala glasögon, säger Anna Sehlin.

"Dags för ett sådant steg"

Regionrådet Jens Sjöström (S) bekräftar att partierna är överens.

– Vi känner att det är dags att ta ett sånt steg. Vi vill se om det finns effektivare former för att driva trafiken. Den analysen vill vi göra innan vi går vidare med nästa steg, säger han.

Så lyder uppdraget i budgeten

Trafiknämnden uppdras att under mandatperioden identifiera minst ett trafikavtal som är lämpligt att driva i egen regi.

Avtalet för pendeltågstrafiken ska särskilt övervägas i det här sammanhanget.

Källa: Budget 2024 för Region Stockholm

De många inställda pendeltågen har fått regionstyret att vilja överväga alternativ till privat drift.

De många inställda pendeltågen har fått regionstyret att vilja överväga alternativ till privat drift.

Stefan Källstigen

Efter kaoset: SL kan ta över pendeltågen helt

MTR sparkas ut 2026 – regionen ska ändra reglerna ✔ ”Då ska möjligheten finnas”