– Det är inte hugget i sten. Men om det visar sig vara det mest fördelaktiga, då ska möjligheten finnas att regionen tar över driften, säger Anna Sehlin, Vänsterpartiets trafikpolitiska talesperson.

Idag ligger all kollektivtrafik i länet utlagd på privata entreprenörer. Vänsterpartiet, som är stödparti åt det sittande S-, MP- och C-styret, har länge velat att SL ska kunna driva trafiken i egen regi, vilket inte är möjligt enligt dagens regler.

En sådan regeländring är också på gång. Nu i oktober fick V också med sig de andra partierna på att pendeltågstrafiken "särskilt ska övervägas i det här sammanhanget".

Det är inte säkert att det blir så, men vi vill iallafall pröva om det skulle bli bättre med egen regi", säger Anna Sehlin (V)

Det är inte säkert att det blir så, men vi vill iallafall pröva om det skulle bli bättre med egen regi", säger Anna Sehlin (V)

Vänsterpartiet i Stockholm

Fungerar sämst

– Pendeltågen är det avtal som fungerar sämst. Nu ska man utreda om egen regi skulle kunna ge bättre trafik och bättre arbetsförhållanden, säger Anna Sehlin.

MTR har haft avtalet för pendeln sedan 2016. I våras beslöt regionpolitikerna att inte förlänga avtalet med MTR efter 2026, med hänvisning till det utdragna pendelkaoset med tusentals inställda tåg.

– Vem säger att regionen skulle vara en bättre arbetsgivare för lokförarna? Vi tror det. Men man måste först titta på det med neutrala glasögon, säger Anna Sehlin.

"Dags för ett sådant steg"

Regionrådet Jens Sjöström (S) bekräftar att partierna är överens.

– Vi känner att det är dags att ta ett sånt steg. Vi vill se om det finns effektivare former för att driva trafiken. Den analysen vill vi göra innan vi går vidare med nästa steg, säger han.

MTR har tappat var fjärde lokförare

Var fjärde lokförare har försvunnit från pendeltågen sedan beslutet togs att avveckla tågvärdarna.

"Det har säkert påverkat", medger MTR.

På två år har antalet anställda lokförare inom MTR Pendeltågen minskat från 401 till 296 stycken, enligt färska siffror.

Nils Westberg Ahlmark (till vänster) och Moa Friman är två av lokförarna som har lett motståndet mot avvecklingen av tågvärdarna. Här vid en manifestation förra året.

Nils Westberg Ahlmark (till vänster) och Moa Friman är två av lokförarna som har lett motståndet mot avvecklingen av tågvärdarna. Här vid en manifestation förra året.

Petter Beckman

Nils Westberg Ahlmark är en av MTR:s förare. För honom råder inget tvivel om vad personaltappet beror på.

– MTR:s siffror sticker ut mot övriga branschen. Jag har själv pratat med över 70 av dem som har slutat. I princip alla anger tågvärdsavvecklingen som skälet till att de inte vill jobba kvar, säger Nils Westberg Ahlmark.

För att lösa problemet har MTR Pendeltågen sedan förra året börjat utbilda ett 80-tal nya lokförare. Knappt hälften av dessa kommer att utexamineras under hösten 2023, resten blir klara under våren 2024.

– Jag gissar att de flesta kommer att jobba kvar ett tag. Men jag tror att många kommer att söka sig vidare till andra arbetsgivare när de inledande tvåårskontrakten går ut, säger Nils Westberg Ahlmark.

MTR medger att förarna kan ha rätt

Enligt MTR ligger en del av förklaringen till tappet i den allmänna bristen på lokförare som gör att fler byter mellan olika arbetsgivare.

Men avvecklingen av tågvärdarna, som beslutades av regionpolitikerna på försommaren 2021, har också troligen spelat en roll, medger Niklas Ekström, kommunikationsansvarig för MTR pendeltågen.

– Vi har genomfört en väldigt stor förändring där vi gått från dubbel- till ensambemanning på pendeltågen. Det har varit en tuff resa för många och det har säkert påverkat, säger han.

Avvecklingen av tågvärdarna innebär att lokförarna behöver övervaka på- och avstigningen via kameror och att de i högre grad behöver hantera akuta krissituationer själva.

Lokförarbristen har bland annat gjort att tågen bara har gått med halvtimmestrafik stora delar av dygnet på Södertäljegrenen.

Lokförarbristen har bland annat gjort att tågen bara har gått med halvtimmestrafik stora delar av dygnet på Södertäljegrenen.

Stefan Källstigen

Personalbristen har under hösten tvingat SL att sänka beställningen till 90 procent av den normala turtätheten. Från den 10 december, när vintertidtabellen börjar gälla, ska MTR åter kunna komma upp i närheten av den ursprungliga nivån, hoppas SL.

Enligt MTR är prognosen god att man ska klara detta. Inledningen kan vara "något mer ansträngd innan fler lokföraraspiranter klarat sin examen", har man meddelat i en rapport till Trafiknämnden.

För att hantera detta kommer man att låta befintliga lokförare jobba övertid i början samt ta in externa lokförarkonsulter, meddelar MTR.

Nils Westberg Ahlmark (till vänster) och Moa Friman är två av lokförarna som har lett motståndet mot avvecklingen av tågvärdarna. Här vid en manifestation förra året.

Nils Westberg Ahlmark (till vänster) och Moa Friman är två av lokförarna som har lett motståndet mot avvecklingen av tågvärdarna. Här vid en manifestation förra året.

Petter Beckman

MTR har tappat var fjärde pendeltågsförare

Medger: Avvecklingen av tågvärdar har spelat roll ✔ Då ska trafiken gå med full styrka igen