På två år har antalet anställda lokförare inom MTR Pendeltågen minskat från 401 till 296 stycken, enligt färska siffror.

Nils Westberg Ahlmark (till vänster) och Moa Friman är två av lokförarna som har lett motståndet mot avvecklingen av tågvärdarna. Här vid en manifestation förra året.

Nils Westberg Ahlmark (till vänster) och Moa Friman är två av lokförarna som har lett motståndet mot avvecklingen av tågvärdarna. Här vid en manifestation förra året.

Petter Beckman

Nils Westberg Ahlmark är en av MTR:s förare. För honom råder inget tvivel om vad personaltappet beror på.

– MTR:s siffror sticker ut mot övriga branschen. Jag har själv pratat med över 70 av dem som har slutat. I princip alla anger tågvärdsavvecklingen som skälet till att de inte vill jobba kvar, säger Nils Westberg Ahlmark.

För att lösa problemet har MTR Pendeltågen sedan förra året börjat utbilda ett 80-tal nya lokförare. Knappt hälften av dessa kommer att utexamineras under hösten 2023, resten blir klara under våren 2024.

– Jag gissar att de flesta kommer att jobba kvar ett tag. Men jag tror att många kommer att söka sig vidare till andra arbetsgivare när de inledande tvåårskontrakten går ut, säger Nils Westberg Ahlmark.

MTR medger att förarna kan ha rätt

Enligt MTR ligger en del av förklaringen till tappet i den allmänna bristen på lokförare som gör att fler byter mellan olika arbetsgivare.

Men avvecklingen av tågvärdarna, som beslutades av regionpolitikerna på försommaren 2021, har också troligen spelat en roll, medger Niklas Ekström, kommunikationsansvarig för MTR pendeltågen.

– Vi har genomfört en väldigt stor förändring där vi gått från dubbel- till ensambemanning på pendeltågen. Det har varit en tuff resa för många och det har säkert påverkat, säger han.

Avvecklingen av tågvärdarna innebär att lokförarna behöver övervaka på- och avstigningen via kameror och att de i högre grad behöver hantera akuta krissituationer själva.

Lokförarbristen har bland annat gjort att tågen bara har gått med halvtimmestrafik stora delar av dygnet på Södertäljegrenen.

Lokförarbristen har bland annat gjort att tågen bara har gått med halvtimmestrafik stora delar av dygnet på Södertäljegrenen.

Stefan Källstigen

Personalbristen har under hösten tvingat SL att sänka beställningen till 90 procent av den normala turtätheten. Från den 10 december, när vintertidtabellen börjar gälla, ska MTR åter kunna komma upp i närheten av den ursprungliga nivån, hoppas SL.

Enligt MTR är prognosen god att man ska klara detta. Inledningen kan vara "något mer ansträngd innan fler lokföraraspiranter klarat sin examen", har man meddelat i en rapport till Trafiknämnden.

För att hantera detta kommer man att låta befintliga lokförare jobba övertid i början samt ta in externa lokförarkonsulter, meddelar MTR.