Det politiska beslutet att ersätta pendeltågens 379 tågvärdar med ny kamerateknik fattades under den tidigare M-ledda majoriteten juni 2021. Kalkylerna såg till att börja med bra ut.

Om allt hade gått vägen skulle MTR i år ha tjänat runt 60 miljoner på den minskade bemanningen, enligt en kalkyl som Mitt i har gjort baserad på SL:s och MTR:s uppgifter.

Den ekonomiska vinsten för SL skulle enligt planen bli mer blygsam, runt 30 miljoner för år 2023, när kostnaden för den nya kameratekniken hade dragits av.

De verkliga besparingarna skulle uppstå på lång sikt. Från och med 2027 räknade politikerna med en spareffekt på 120-200 miljoner årligen.

Men också i närtid var det en win-win-lösning, trodde man, även om MTR skulle ha dragit det längsta strået.

Då räknade man inte med det trafikkaos som skulle uppstå som en direkt följd av beslutet. Var fjärde lokförare sade upp sig, i många fall som en protest mot tågvärdsavvecklingen.

Personalbristen ledde till tusentals inställda tåg. Till och med september i år har MTR i snitt inte kunnat leverera mer än 80 procent av den ursprungligen beställda trafiken.

Förväntad vinst blev en förlust

De straffavgifter och minskade ersättningar som MTR därmed har åkt på uppgår till totalt 360 miljoner kronor fram till den sista september, enligt de senaste beräkningarna från Trafikförvaltningen.

Istället för en vinst får tågbolaget därmed en resultatförsämring på minst ett par hundra miljoner, som en följd av tågvärdsavvecklingen.

– Man måste se vår koncern som en helhet och jag kan inte bekräfta siffran. Men naturligtvis är det jättetråkigt att vi inte har kunnat köra full trafik som vi hade velat, säger Niklas Ekström, kommunikationsansvarig på MTR Pendeltågen.

För MTR:s del har pendelkaoset dessutom lett till att bolaget inte får förlängt som entreprenör för pendeltrafiken när det nuvarande avtalet går ut 2026.

Trafikregionrådet Anton Fendert (MP) fick kritiska frågor från Seko pendelklubbens ordförande Susann Högye vid en protestaktion i förra veckan.

Trafikregionrådet Anton Fendert (MP) fick kritiska frågor från Seko pendelklubbens ordförande Susann Högye vid en protestaktion i förra veckan.

Petter Beckman

Lägger inte pengarna på hög

Men på den andra sidan då? Region Stockholms trafiknämnd har förbättrat sitt resultat för pendeltågstrafiken med över 400 miljoner fram till sista september, till stor del som en följd av tågkaoset.

– Jag ser väldigt allvarligt på följderna för resenärerna och för samhällsekonomin. Det här överskottet är inget vi lägger på hög, pengarna ska tillbaka till kollektivtrafiken, säger Anton Fendert (MP), trafikregionråd.

Bland annat skjuter mittenstyret nu till 75 nya miljoner som en permanent förstärkning till pendeltågstrafiken – "ett krafttag för att skapa en pålitlig trafik och återfå tilliten hos resenärerna”, som det heter i budgeten.

Pengarna ska exempelvis användas till ”ombordpersonal med spårbehörighet som rör sig ombord på tåg som bidrar till en ökad trygghet och säkerhet", enligt budgettexten.

Kritiken: "Total kapitulation"

– En total kapitulation, menar Rainer Andersson, tågvärd och vice ordförande i Sekos pendeltågsklubb. Han menar att politikerna genom formuleringen indirekt medger att beslutet att avveckla tågvärdarna var fel.

Rainer Andersson, fackligt aktiv tågvärd, tolkar det som att politikerna nu medger att de gjorde fel.

Rainer Andersson, fackligt aktiv tågvärd, tolkar det som att politikerna nu medger att de gjorde fel.

Petter Beckman

Anton Fendert (MP) håller inte med.

– På frågan om vi härmed återinför tågvärdarna är mitt direkta svar nej. Det kommer vi inte att göra. Vad de 75 miljonerna ska användas till kommer förvaltningen att återkomma om, säger han.

Är det ändå inte ett medgivande att ni har avvecklat för mycket personal?

– Jag delar inte den tolkningen. Vi kommer att utvärdera den här processen vid slutet av året. Då kommer vi säkert kunna dra viktiga slutsatser som vi kan lära oss av.

Var det ett bra beslut att avveckla tågvärdarna?

– Jag tycker att vi fattade rätt beslut. Nu måste det utvärderas. Vi kommer säkert att komma fram till att vi kunde gjort vissa saker annorlunda. Men jag vill ha helhetsbilden klar innan jag uttalar mig om detta, säger Anton Fendert.

Niklas Ekström på MTR understryker att 97 procent av de berörda tågvärdarna har tackat ja till nya befattningar inom MTR:s olika verksamheter.

– Vi är glada över att vi kan bibehålla viktig kompetens inom kollektivtrafiken. Det ser också väldigt bra ut när det gäller säkerheten, vi har haft rekordfå incidenter under det här året, säger han.