Opinionsbildare. I somras byggde Fredrik Johansson upp en miniatyr av Stadshuset av all bråte som organisationen Rena Mälaren hittat. Nu lovar miljöborgarrådet att bottenstädningen ska prioriteras. Foto: Claudio Britos

Skrotdykare får hjälp att städa Stockholms vatten

Nära hundra ton skrot har dykarna i Rena Mälaren plockat upp från Stockholms sjöbottnar. Nu ska de ideella krafterna stöttas när staden går på offensiven mot nedskräpningen.

  • Publicerad 04:15, 24 mar 2021

I snart tre år har projektet Rena Mälaren städat Stockholms vatten på miljöfarligt skrot och skräp. I dag är ett hundratal frivilliga dykare och repdragare engagerade. Tillsammans har de lyft upp nära hundra ton dumpat avfall från bottnarna.

Här dumpades 90 elsparkcyklar i vattnet

Samtidigt har initiativtagaren Fredrik Johansson lobbat hårt för att få upp nedskräpningen av vår vatten på den politiska agendan, en fråga han anser att politikerna i Stadshuset allt för länge har blundat för.

Miljöborgarrådet: "Upprörande"

Nu ger klimat- och miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) honom rätt. I stadens nya avfallsplan slås det fast att skräpet ska minska, både i stadsmiljön och i våra vatten, och att ideella krafter som städar sjöbottnar ska få hjälp av staden.

– Det är upprörande hur mycket saker som hamnar på botten. Det måste vi hantera så att de skadliga ämnen som finns i det här skrotet inte läcker ut i vattnet. Batterier är prioriterat men också däck. När vi nu har folk som lägger sin fritid på att plocka upp det här så ska vi från staden göra vårt bästa för att hjälpa till, säger Katarina Luhr.

Körde 70 ton själv

En seger konstaterar Fredrik Johansson, även om staden än så länge inte har konkretiserat hur samarbetet ska stärkas. Han är tacksam för att staden har börjat ta hand om soporna som Rena Mälaren plockar upp.

– De första 70 tonen har jag själv kört till tippen. Att staden hjälper oss med soporna nu är en konkret sak som betyder enormt mycket för oss. Det gör att vi kan fokusera på det vi är bäst på, att dyka och lokalisera skräp, säger Fredrik Johansson.

Mer städning även på land

Staden ska också bli bättre på se till att skräpet inte hamnar i vattnet. Det blir bland annat fler och bättre papperskorgar och utökad städning i sjönära lägen, lovar Katarina Luhr.

– Det är mycket fimpar, snus och plast på våra gator som hamnar i våra vatten idag som inte bryts ner så lätt utan som blir kvar där. Så steg ett är förhindra det. Det är lättare att städa bort skräpet så länge det ligger på land, säger hon.

Strandvägen. 700 kilo båtbatterier, 90 elsparkcyklar, trädgårdsmöbler, en motorcykel och en bil var några av de saker som Rena Mälaren hittade vid ett av sina dyk nära Djurgårdsbron. Foto: Sacharias Källdén

Så ska staden bli renare

Kommunfullmäktige har klubbat en ny avfallsplan för staden. I den finns ett nytt huvudmål om att nedskräpning i staden ska minska. Här är några insatser som finns med i planen:

Mer städning, fungerande källsortering och fler papperskorgar i sjönära lägen.

Stödja bottenstädning som görs på ideell basis.

Utreda behov och ansvar för bottenstädning.

Fortsätta byta ut dagens sopkorgar mot tätslutande papperskorgar.

Låta skolungdomar arbeta med att plocka skräp.

Arbeta med plockstädning genom Stockholmsvärdar.

Visa merVisa mindre