Internationell profil. Stockholm British School vill öppna 2023/2024 i Solna. Foto: Bea Tigerhielm

Skola för 600 elever vill starta i Solna

En ny fristående grundskola för 600 elever, Stockholm British school, vill etablera sig i Solna. Staden ser positivt på ansökan. Redan nästa år vill skolan starta.

  • Publicerad 15:55, 2 maj 2022

Ansökan gäller dels en grundskola från förskoleklass till nian för 600 elever och dels en gymnasieskola för 200 elever.

Profilen är internationell – undervisningen kommer att ske på engelska enligt den internationella läroplanen Cambridge.

Målgruppen är barn som tillfälligt bor i Sverige, det kan exempelvis handla om barn med föräldrar som jobbar på internationella företag under en begränsad tid.

Exakt var Stockholm British school vill öppna är oklart, men i tidsplanen anges skolstart 2023/2024.

108 000 kronor per läsår

Till skillnad från befintliga skolor i Solna så tar den brittiska skolan ut en avgift, utöver skolpeng, för elever: 60 000 kronor per år för de yngsta och 108 000 kronor för de äldsta eleverna plus en engångsavgift på 25 000 kronor.

Pengarna ska täcka bland annat inköp av internationella läromedel, fortbildning för personal utomlands, säkerhetsfrågor, aktiviteter och bibliotek.

Solna ger i ett utlåtande till Skolinspektionen, som är den myndighet som ger skolor tillstånd, tummen upp: "Inom Solna finns ett flertal stora internationella arbetsgivare och högskolor med stort internationellt utbyte vars anställda kan antas ha barn som utgör en målgrupp för den ansökta skolan. Förvaltningen ställer sig positiv till inkommen ansökan."

Skolan har fått tillstånd att öppna i ett par andra städer.

Internationell läroplan

En internationell skola bedrivs enligt ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan.

122 Solnabarn går i en internationell skola.

Det finns många skolor som kallar sig internationella, men som inte är det då de följer svensk läroplan.

Hit hör Internationella Engelska skolan, IES. Drygt 700 Solnabarn tillhör denna. 285 går på IES Solna.

Källa: Solna stad, Lärarförbundet

Visa merVisa mindre