Torsgatan. Här under ytan rinner avloppsvatten där Stockholm Vatten och Avfall har upptäckt kraftigt förhöjda silverhalter. Foto: Pekka Pääkkö

Silvermysterium i Vasastan förbryllar

Utsläppen av silver i stans avlopp har ökat kraftigt sedan i våras. Efter sommaren sattes ett detektivarbete i gång för att lokalisera källan. Nu pekas ett område i Vasastan ut.

  • Publicerad 06:30, 23 okt 2020

På Henriksdals reningsverk upptäckte man i mars att silverhalterna i Stockholms avloppsvatten ökat markant. Sedan dess har det blivit värre och värre. I dag kommer mellan två och tre kilo skadligt silver i veckan till avloppsreningsverket, att jämföra med cirka ett kilo per vecka under förra året.

– Det har varit ett detektivarbete. Stockholm har två stora inlopp – ett från norr och ett från söder. Först kunde vi konstatera att silvret kom norrifrån, från Stockholms innerstad, säger Ragnar Lagerkvist, enhetschef på Stockholm Vatten och Avfall.

Har tagit tid

Vattnet kommer till reningsverket via olika pumpstationer och silvret spårades till en sådan vid Kungsträdgården.

– När vi fastställt det letade vi vidare uppströms i ledningsnätet. Det har tagit tid med olika provanalyser men till slut ringade vi in ett område mellan S:t Eriksplan och Odenplan, säger Ragnar Lagerkvist.

Längre kommer inte Stockholm Vatten och Avfall. De är förbryllade.

– Jag har ingen förklaring till de här stora förekomsterna av silver i avloppen. Förr var en stor källa analog framkallning av fotografier men det har i princip upphört – och inte ens då kom vi upp i de här volymerna, säger Ragnar Lagerkvist.

Nu hoppas man på Vasastadsborna.

– Vi vill ha hjälp att lokalisera källan. Det rör sig om ett så litet område. Kanske handlar det om någon verksamhet som inte är medveten om att de här utsläppen görs, säger Ragnar Lagerkvist som tror att det handlar om en och samma källa bakom ökningen.

Kan ha skadliga effekter på sikt

De höga halterna av silver som nu finns i avloppsvattnet gör att man inte längre klarar gränsvärdena för slam. Det innebär att slammet inte kan spridas på åkermark som det brukar. Upp till 90 procent av silvret avskiljs till slammet under reningsprocessen, medan det som inte kan renas bort följer med vattnet ut i Östersjön där det kan ha skadliga effekter på sikt.

– Det gör att viktiga näringsämnen, som fosfor, inte kan återcirkuleras tillbaka till åkermark samtidigt som hanteringen driver onödiga kostnader för avloppsreningsverken.

Utsläppen av silver är inte farliga för människor eftersom det finns i avloppsvatten, inte i dricksvattnet.

Området. Någonstans i detta område tror Stockholm Vatten att källan till de stora silverutsläppen finns.

Silver i avloppsvatten

Förekomsten av silver i avloppet har minskat väsentligt sedan början av 2000-talet men kan fortfarande ingå i sportkläder, tandborstar och avfallskvarnar samt som antibakteriellt skydd med syfte att motverka bakteriebildning och dålig lukt.

Vet du var i Vasastan silvret kan komma ifrån? Hör av dig till Stockholm Vatten och Avfalls växel på 08-522 120 00 och be att få prata med en miljöingenjör, alternativt mejla grupp.am@svoa.se.

Källa: Stockholm Vatten och Avfall

Visa merVisa mindre