Läkaren dömdes 2019 till villkorlig dom med samhällstjänst för misshandel, hemfridsbrott, sexuellt ofredande och våldsamt motstånd, och fråntogs senare sin läkarlegitimation.

I våras fick han tillbaka den, efter att ha överklagat till Förvaltningsrätten, med motiveringen att förloppet vid brottet varit kort, att målsäganden skadats lindrigt, och att det gått lång tid sedan brottet.

Inget förtroende

Men Inspektionen för vård och omsorg tyckte annorlunda och överklagade till Kammarrätten. Förtroendet för läkaren var förverkat och de ansåg att han var "uppenbart olämplig att utöva yrket som läkare".

Redan 2016 anmäldes mannen för våldtäkt av en kvinnlig medarbetare på Södersjukhuset. Polisutredningen lades ner i brist på bevis. Flera andra kvinnor på Sös slog också larm om mannen.

Två år senare anmäldes han igen sedan han följt med en kvinna hem efter ett nattklubbsbesök och blivit våldsam.

Nu väcktes åtal och mannen avskedades från sin tjänst på Sös.

Lindrigare straff

Enligt tingsrättens dom var straffvärdet sex månaders fängelse, men då han riskerade att förlora legitimationen blev domen villkorlig i stället.

Läkaren anser sig oskyldig och har periodvis arbetat som läkare sedan domen föll, och uppger vid rättegångarna att han åtnjuter sina arbetsgivares förtroende.

Men Kammarrätten upphäver nu alltså Förvaltningsrättens dom och legitimationen återkallas igen. Mannens advokat uppger att hon inte kan kommentera huruvida domen kommer att överklagas.

Sexdömd läkare får tillbaka sin läkarlegitimation

Läkaren dömdes för sexuellt ofredande och förlorade sin läkarlegitimation. Han överklagade till Förvaltningsrätten, och fick rätt. "Nedslående", säger en av de kvinnor som polisanmält mannen.

Läkaren, som är i 40-årsåldern, har varit föremål för polisutredningar vid flera tillfällen.

2016 anmäldes han för våldtäkt av en kvinnlig medarbetare på Södersjukhuset. Polisutredningen lades ner i brist på bevis.

Flera andra kvinnor på Sös slog också larm om mannen.

Två år senare anmäldes han igen sedan han följt med en kvinna hem efter ett nattklubbsbesök och blivit våldsam. 2019 dömdes han för misshandel, hemfridsbrott, sexuellt ofredande och våldsamt motstånd i tingsrätten.

Lindrigt straff

Påföljden blev villkorlig dom med samhällstjänst, trots att straffvärdet ansågs motsvara sex månaders fängelse, med motiveringen att han riskerade återkallelse av legitimationen.

Så skedde också enligt beslut i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Hsan, i maj förra året.

Men det upphävs nu alltså av Förvaltningsrätten. Där menar man att förloppet vid brottet varit kort och att målsäganden skadats lindrigt, att det gått lång tid och att läkaren har sin nuvarande arbetsgivares förtroende.

Fördel till förövaren

Den kvinna som anmälde mannen för våldtäkt 2016 säger till Mitt i att det är nedslående att domstolen dömde ut ett mildare straff med hänvisning till att mannen skulle bli av med sin legitimation.

– Nu blir han ju inte av med den ändå. Om inte allt detta räcker för att bedömas olämplig att vårda patienter så vet jag inte vad som skulle göra det, säger hon.

Oenig rätt

Det anser även den rådman som dömde i målet. Hon ville avslå överklagandet, med hänvisning till brottslighetens art och att det inte visats att mannen kommit tillrätta med sina problem med bristande impulskontroll.

Då dras legget in

En legitimation att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården ska återkallas om yrkesutövaren har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för denne.

Det kan vara brott mot annans liv eller hälsa, narkotikabrott, sexuella brott, barnpornografibrott, förfalskningsbrott, osant intygande och mened. 

Källa: Förvaltningsrätten

Läkaren arbetade på Sös när brottet begicks.

Läkaren arbetade på Sös när brottet begicks.

Mostphotos

Sexdömd läkare får jobba som vanligt igen

Flera kvinnor på Sös slog larm ✔ Fick straffrabatt för att han riskerade att förlora sin läkarlegitimation

Sexdömd läkare fick sparken från Sös – nu har han nytt jobb

Förtroendet är förverkat, enligt Södersjukhuset. Men läkaren jobbar nu hos en privat vårdgivare på ett annat sjukhus.

Den läkare som i våras avskedades från Södersjukhuset, sedan han åtalats för bland annat försök till våldtäkt, fortsätter att jobba inom sjukvården.

Han är nu anställd på en mottagning norr om Stockholm, som drivs av en privat vårdgivare.

Åtalet mot läkaren väcktes i januari i år. Enligt åklagaren hade han gjort sig skyldig till försök till våldtäkt, och i andra hand sexuellt ofredande, misshandel och hemfridsbrott.

Dessutom var han inte samarbetsvillig när polisen grep honom, och han åtalades även för våldsamt motstånd.

Systern slog larm

Det var förra sommaren som mannen delade taxi med en ung kvinna efter ett nattklubbsbesök. Han följde med henne upp i lägenheten och blev där våldsam, men kvinnans syster var hemma och slog larm.

Mannen har nekat till brott och menat att de hamnade i en dispyt.

I april dömdes läkaren för sexuellt ofredande, misshandel, hemfridsbrott och våldsamt motstånd av Södertörns tingsrätt. Straffet blev villkorlig dom och samhällstjänst i 100 timmar.

Avsked gav straffrabatt

Hade tingsrätten i stället valt ett fängelsestraff, hade straffvärdet varit tre månaders fängelse.

Men om ”den tilltalade förorsakas men till följd av att han eller hon på grund av brottet blir eller kan antas bli avskedad eller uppsagd från anställning” kan straffet sättas ner.

Tingsrätten konstaterar att läkaren avskedats på grund av åtalet och därmed slipper han fängelse.

Anmält till Ivo

Södersjukhuset har även anmält läkaren till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och uppger att förtroendet för läkaren är förverkat.

Det är nu upp till Ivo att utreda om de ska begära att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd drar in läkarens legitimation.

Frivilligt begära registerutdrag

När det gäller att begära utdrag ur belastningsregistret när vårdpersonal anställs, uppger Region Stockholm att arbetsgivaren i vissa verksamheter är skyldig att göra en registerkontroll, medan det i andra verksamheter är frivilligt. Det gäller oavsett driftsform.

”I händelse av att det framkommer uppgifter kring att en tilltänkt medarbetare har noteringar i registerutdraget får arbetsgivaren göra en individuell prövning med beaktan av vilket brott som är aktuellt, när i tid brottet skedde och vilket arbete som är aktuellt” skriver regionens presstjänst i ett mejl.