Kommunstyrelseordföranden "betvivlar inte" att stadens bibliotekarier får frågor om saker som ligger utanför deras ansvarsområde.

– Självklart är det så att vi ska försöka minska det trycket så att bibliotekarierna faktiskt får vara bibliotekarier, säger Peter Schilling (S).

Att inrätta ett medborgarkontor tror han däremot inte på.

– Det här service- och informationsproblemet löser man enklast genom att faktiskt öka bemanningen på biblioteket.

Ett nytt kontor på annan adress skulle bli "en grej för mycket", menar han.

– När man har en väletablerad punkt är det bättre att bygga vidare på den.

Andra kommuner har ju medborgarkontor. Varför kan inte Sundbyberg ha det?

– Ett medborgarkontor syftar ju till att ge information till medborgarna om olika saker som man undrar över. Funktionen har vi redan uppe på biblioteket.

Utökad service

I dag håller stadens mottagningscenter till i Hallonbergen, åtta timmar i veckan. Den typen av service ses nu över och ska utökas på biblioteket, säger Peter Schilling.

– Jag kan tyvärr inte ge dig någon dag när det här ska vara i gång. Men vi tittar på det; hur vi ska göra det, vad för typ av bemanning, vad för typ av frågor som är mest frekventa. Just för att kunna göra det bättre för dem som kommer dit.

Enligt honom har förslaget om medborgarkontor spelat stor roll i att stadens medborgarservice nu ses över.

– Jag tycker att det är kanonbra att man har ett förslag. Sedan får vi se vad vi kan göra utav det.

Schilling utesluter inte heller att liknande service kan införas på biblioteket i Signalfabriken.