För fem år sedan började Fanny Astner jobba som bibliotekarie i Hallonbergen centrum.

Den tiden har inte blivit riktigt som hon väntade sig.

– Jag trodde nog att det handlade mer om böcker och läsning än vad det gör, säger hon.

På bibblan ansvarar Fanny Astner för pedagogiska inslag, så som språk- och läxhjälp på lätt svenska. Men enligt henne ägnas en stor del av arbetsdagarna åt andra slags göromål.

– Att vara bibliotekarie har försvunnit lite. I stället försöker vi hjälpa folk att skriva ut olika papper och kopiera dokument, säger Fanny Astner och fortsätter:

– Det blir som att man utbildar sig till en sak som handlar om böcker, läsning och litteratur, men så jobbar man med it-support.

"Är det någon som säger att 'det här ska skickas in i dag, annars kan inte min dotter i det där landet komma hit', då är det klart att man försöker att hjälpa den personen. Man kan inte bara lämna den åt sitt öde", säger Fanny Astner, bibliotekarie i Hallonbergen centrum.

"Är det någon som säger att 'det här ska skickas in i dag, annars kan inte min dotter i det där landet komma hit', då är det klart att man försöker att hjälpa den personen. Man kan inte bara lämna den åt sitt öde", säger Fanny Astner, bibliotekarie i Hallonbergen centrum.

Alexander Kuronen

Ofta dyker avancerade frågor upp, om myndighets- och bankärenden. Det är vanligt att bibliotekarierna inte kan svara på dem.

– Vi försöker ju googla lite, men det är komplicerade frågor vi får.

Mottagningscenter finns

Att det behövs folk som kan svara på sådant vet Sundbybergs stad. Därför har ett mottagningscenter inrättats i ett rum på biblioteket i Hallonbergen, dit nyanlända kan vända sig med frågor.

På centret råder drop in mellan klockan 12.00 och 16.00, tisdagar och torsdagar. Åtta timmar i veckan, vilket enligt Fanny inte täcker behovet.

Därför lämnade hon häromåret in ett medborgarförslag. I det argumenterar hon för att ett eller flera medborgarkontor ska inrättas i Sundbyberg.

Hon är inte ensam om att se fördelarna med en sådan lösning.

– Behöver man snabb service och information ska man få det. Där kan ett medborgarkontor göra mer, säger Åsa Brännström, boendesamordnare på staden som jobbar på mottagningscentret när Mitt i besöker biblioteket.

Information om mottagningscentret inne på biblioteket i Hallonbergen. Öppet tisdagar och torsdagar, 12 till 16.

Information om mottagningscentret inne på biblioteket i Hallonbergen. Öppet tisdagar och torsdagar, 12 till 16.

Alexander Kuronen

Hos Åsa Brännström är det nyanlända som är den primära målgruppen, men ibland händer det att även andra ber om hjälp.

Fanny Astner tror dock att ännu fler skulle kunna få hjälp via ett medborgarkontor.

– Det finns ju en del sådana i Stockholm. Vad jag har hört funkar det bra, så jag förstår inte varför inte Sundbyberg skulle kunna ha ett.

Röstades ner

Från politiken låter det annorlunda.

När Fannys förslag togs upp i kommunfullmäktige i mars, yrkade KD på bifall. Det räckte inte. Förslaget röstades ner, delvis motiverat av att det inte finns resurser för att vare sig utreda eller införa medborgarkontor.

Samtidigt frågar Fanny sig om det snarare är biblioteken som är på väg att förvandlas till just det.

Fanny Astner i sitt rätta element. Hon har jobbat som bibliotekarie i Hallonbergen centrum i fem år.

Fanny Astner i sitt rätta element. Hon har jobbat som bibliotekarie i Hallonbergen centrum i fem år.

Alexander Kuronen

Enligt henne är majoriteten av besökarna här i den typen av ärenden, snarare än för att läsa böcker.

– Om biblioteket också ska ha uppdraget att vara medborgarkontor behövs resurser till det, att man satsar på det och har folk från mottagningscentret här ännu oftare, varje dag.

Själv längtar hon efter att kunna lägga mer av sin arbetstid på språkkaféer och bokcirklar.

Det ingår visserligen i hennes yrkesroll att vara behjälplig även med annat, men hon tror att personalen i Hallonbergen ofta hjälper till mer än vad som förväntas av dem.

– Det är klart att vi vill hjälpa till med allt vi kan. Men om det fanns ett medborgarkontor kunde de avlasta oss i de frågorna, så att vi kunde ägna oss mer åt böcker och läsning. Det som var tanken från början.