Samtal. Polisen Martin Marmgren beskriver situationen i Järva går åt rätt håll, men att mer samverkan krävs. Foto: Stefan Källstigen

Samverkan efterfrågas även från polisen

Även från polisens sida beskrivs bättre samarbeten som nästa steg i processen till att få bukt med kriminaliteten i Järva.

  • Publicerad 12:31, 9 okt 2020

I fjol inledde Stockholms stad ett utökat samverkansavtal med polisen. Martin Marmgren är gruppchef för områdesgruppen lokalpolisområde Rinkeby, och beskriver en komplex bild av området.

– Dels är det en extrem nivå på det dödliga våldet, vapen och kriminella grupperingar som sätter skräck i hela områden. Samtidigt ökar tryggheten på gator och torg, den öppna droghandeln har minskat och polisnärvaron har ökat, säger han.

Viktigt med samverkan

Marmgren menar att situationen i Järva går åt rätt håll på många sätt, men att en nyckel till ytterligare förbättring är just ordentlig samverkan.

– Vi behöver konkreta sammanhang där skolledning, fältassistenter, socialtjänst och polis träffas, för att få till rejäla synergier kring det förebyggande och främjande arbetet.

Han berättar att samverkan visserligen fungerat bra på många sätt, men att det främst handlat om personliga relationer som byggts upp sinsemellan, inte lika mycket om struktur.

– Nu sker dock ett spännande arbete inom ramen för samverkansavtalet med syfte att stadsdel för stadsdel bygga upp lokala områdesgrupper som vi behöver, säger han.

"Svårt att räcka till"

När regeringen presenterade sin budgetproposition stod det klart att polisen får ett tillskott på 1,65 miljarder kronor 2022, något som ligger i nivå med vad man yrkade på. Samtidigt meddelande regeringen att satsningen på att det ska bli 10 000 fler anställda fortgår, något Martin Marmgren välkomnar.

– Det är väldigt svårt att räcka till i dagsläget. Polisen är i dagsläget duktig på mycket av det repressiva, som brottsutredningar och kontroller, men inte lika van vid att jobba brottsförebyggande, säger han och fortsätter.

– Vårt jobb ska inte bara vara att springa på de hetaste bollarna. Vi måste få utrymme att kunna höja blicken mer.
 

Samverkansavtalet

Målet med avtalet är att otryggheten ska halveras till 2025, och att särskilt utsatta områden ska bort från polisens lista.

I avtalet ingår även kontinuerliga avstämningar mellan polis och stad, tydligare uppföljning och kommunikation samt samverkan inom bland annat skola som brottsplats, riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden, unga i risk för kriminalitet, arbete mot våldsbejakande extremism, avhoppsverksamhet m.m.

Visa merVisa mindre