Föräldralediga Sara Fingal skulle gärna ha slagit sig ner vid Liljeholmshamnen, om det funnits food trucks och något att sitta på. Foto: Märta Lefvert

Så ska ödsliga kajen få mer liv

Kaféer, restauranger, bryggor och kollektivtrafik med båt. I framtiden ska Liljeholmshamnen bli en plats med folkliv. Den ödsliga kajen ingår i stadens kajstrategi. – Det är jättebra om kajen rustas, tycker Sara Fingal, som bor i området.

  • Publicerad 06:29, 28 feb 2022

Fallfärdiga båtar längs vattnet och en överdimensionerad parkeringsplats på andra sidan vägen. Liljeholmshamnen lockar knappast till folkliv. I framtiden ska det bli annorlunda. Hamnen ingår i den kajstrategi som Stockholms stad har tagit fram, både för att utveckla kollektivtrafiken till sjöss och för att att göra kajer och före detta industrihamnar till trevligare platser.

Jättebra, tycker föräldralediga Sara Fingal, som bor på Liljeholmskajen och passerar den ödsliga hamnen på sina promenader.

– I somras sattes det upp bänkar och blommor här. Då tänkte jag att det inte räckte. Det borde finnas food trucks också, som på andra sidan vattnet, vid Horntulls strand, säger hon.

Fler kaféer önskas

Sara Fingal är inte ensam om att önska sig en livligare kaj. Enligt en enkät som Stockholms stad lät göra sommaren 2021 vill många stockholmare vistas mer vid kajerna och ser gärna ett större utbud av till exempel kaféer och restauranger.

Kajstrategin är också ett sätt att lyfta fram Stockholms särart, menar trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

– Ett av Stockholms kännetecken är just vattenytorna och kopplingen mellan malmarna och land. Stockholm är ju Nordens Venedig, och nu ska vi göra så att man verkligen känner det, säger han.

Liljeholmshamnen kantas av båtar, varav flera är fallfärdiga. De bryggor som en gång fanns här har tagits bort. Foto: Märta Lefvert

Båtpendling kan öka

I strategin konstateras att både Marievik och Lövholmen (på var sin sida om Liljeholmshamnen) ska göras om till bostadskvarter. Det ökar behovet av platser att umgås på och där kommer kajen väl till pass. I strategin föreslås bland annat publika verksamheter på ankrade fartyg, mer service längs kajen (till exempel serveringar) och angöring för kollektivtrafik på vattnet.

Det sistnämnda är viktigt. Daniel Helldén betonar att kajerna inte får omvandlas på sjöfartens bekostad.

– Stockholms hamnar är med på detta, och vi har diskussioner med regionen som sköter pendelbåtstrafiken så att vi inte bygger bort behov vi kan se framöver. Båtpendlingen kan öka, och det är något som passar bra med den här utvecklingen, säger han.

Events på pontonen

I väntan på de större projekten vid Liljeholmshamnen vill staden börja med mindre åtgärder, som att röja sly för att förbättra sikten, sätta upp bättre belysning och ersätta borttagna bryggor med tillfälliga sådana

Dessutom vill man fortsätta med events på pontonen under bron, där ju allt från konst-workshops till parkour-SM genomförts på senare år. Bastubad, marknader, servering och kultur finns bland förslagen.

Kajerna som ska rustas

Kajstrategi för Stockholms stad 2022 godkändes i en rad nämnder under februari. Strategin ska också antas i kommunfullmäktige.

Här är de åtta kajer som ska utvecklas, utifrån sina förutsättningar:

Hornsbergs strand

Liljeholmshamnen

Norra Hammarbyhamnen

Söder Mälarstrand s

Norr Mälarstrand

Klara Mälarstrand/Tegelbackens kaj

Skeppsbron

Strandvägen

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Hur kan Liljeholmshamnen bli trevligare att vara vid?

Naoko Watanabe, 44, Liljeholmskajen:

– Ta bort de gamla trasiga båtarna som är fula och kan vara farliga för barn som hoppar över. Restauranger och kaféer vore fint, som de har på andra sidan vattnet. Det finns ju gott om plats för det och det skulle göra kajen trevligare. Belysning under bron vore också bra, det är väldigt mörkt att gå där med hunden på kvällen.

Emil WIkstrand, 37, jobbar i Liljeholmen:

– Som det är nu är det ganska dystert och inte särskilt upplyftande. Om man tog bort parkeringen och några av de fula kontorshusen runt omkring skulle det hjälpa. Restauranger och kaféer skulle liva upp. Jag promenerar ofta här på lunchrasten och skulle gärna luncha här också om det kom hit några bra ställen.

Sara Fingal, 36, Liljeholmskajen:

– I somras sattes det upp bänkar och blommor här. Då tänkte jag att det inte räckte. Det borde finnas food trucks också, som på andra sidan vattnet, vid Horntulls strand. Då skulle man kunna slå sig ner här och äta. Det är jättebra om kajen rustas.